Metraštis

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

LIETUVOS NACIONALINIO DAILĖS MUZIEJAUS METRAŠTIS: 2021, t. 23.

 

Vilnius, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022, 512 p.

 

 

Metraštis apsvarstytas ir rekomenduotas spaudai Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Parodų, tyrimų ir leidybos komisijos

 

 

Sudarytoja dr. Margarita Matulytė

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė

Dizainerė-maketuotoja Edita Namajūnienė

Iliustracijų parengimo koordinatorė Skirmantė Kvietkauskienė

Santraukų autorė dr. Jurgita Ludavičienė

Vertėja Albina Strunga

Redaktorė Ilona Čiužauskaitė

 

 

 

Šis „Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus metraštis“ – išsami 2021 m. muziejaus veiklos ataskaita-kronika, kurioje atsispindi gausi bei labai plati meninių ir kultūrinių įvykių panorama. 23-ajame tome – 63 straipsniai, profesionaliai parengti rinkinių kuratorių, meno kritikų, parodų kuratorių, restauratorių, edukatorių. Metraštis suskirstytas į konceptualiai pagrįstus skyrius, kuriuose pristatomos svarbiausios skyriaus temą atspindinčios muziejaus veiklos. Skyriuose „Mecenatas“, „Įvykis“, „Menininkas“ aptariamos esminės muziejuje įvykusios parodos bei konferencijos, pristatomos svarbiausios meno lauko personalijos, palikusios ryškiausią pėdsaką pastarųjų metų istorijoje; šįkart tai – Eglė Ridikaitė. Labai svarbi muziejaus darbo dalis – rinkinių papildymas, eksponatų restauravimas ir tyrimai. Pristatomi svarbiausi naujai įsigyti liaudies meno, vaizduojamosios bei taikomosios dailės ir dizaino skyrių eksponatai. „Tyrimų“ skyriuje išryškinami iki šiol neaptarti atributavimo aspektai, atskleidžiamos atskirų kūrėjų, kurių darbai saugomi muziejaus rinkiniuose, biografijos detalės. Didelis dėmesys skiriamas ir muziejaus vaidmeniui visuomenės gyvenime – skyriuje „Atviros erdvės: ekspozicijos, parodos, edukacija“ pristatomos Vilniaus paveikslų galerijos, Radvilų rūmų dailės muziejaus, Nacionalinės dailės galerijos, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus, Prano Domšaičio galerijos, Pamario galerijos, Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus, Palangos gintaro muziejaus ir Laikrodžių muziejaus pagrindinės parodos, muziejaus bendradarbiai ir dailės kritikai pateikia menotyrines refleksijas, supažindinama su muziejaus padaliniuose vykdomais edukaciniais projektais, kūrybinėmis dirbtuvėmis ir kitomis plačiajai visuomenei skirtomis iniciatyvomis. Metraštį papildo muziejaus darbuotojų publikacijų sąvadas, kronika ir statistika, liudijantys didžiulį visų padalinių nuveiktą darbą ir dinamišką muziejaus gyvenimą, kuris ne visuomet būna matomas visuomenei. Leidinio įvadas – analitinė  muziejaus vadovo apžvalga lietuvių ir anglų kalbomis, visi straipsniai pateikiami su santrumpomis anglų kalba.

 

 

 

 

Leidinį galima įsigyti internetu https://shop.lndm.lt/leidiniai/lietuvos-nacionalinio-dailes-muziejaus-metrastis-2022-

 

 

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

LIETUVOS NACIONALINIO DAILĖS MUZIEJAUS METRAŠTIS: 2019–2020, t. 22.

 

Vilnius, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021, 408 p.

 

 

Metraštis apsvarstytas ir rekomenduotas spaudai Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Parodų, tyrimų ir leidybos komisijos 

 

 

Sudarytoja dr. Margarita Matulytė

Dizainerė Laura Grigaliūnaitė 

Dizainerė-maketuotoja Edita Namajūnienė 

Iliustracijų parengimo koordinatorė Skirmantė Kvietkauskienė 

Santraukų autorė dr. Jurgita Ludavičienė 

Vertėja Albina Strunga 

Redaktorės: Laura Patiomkinaitė-Čeikė, Ilona Čiužauskaitė

 

 

 

Šis „Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus metraštis“ – naujo formato ir naujo turinio leidinys. Tai ataskaita už 2019–2022 m. veiklą, tačiau drauge šis tomas liudija muziejaus sampratos ir pavadinimo pokyčius. Anot direktoriaus dr. Arūno Gelūno, „2019-ųjų pradžioje įvykusi muziejaus vadovų kaita neišvengiamai atnešė ir permainų – ilgus metus puoselėjęs „muziejaus-šventovės“ vaidmenį ir vaizdinį, LNDM pasuko „muziejaus-universiteto“ link.“ Naujoji „Metraščio“ sudarytoja – dr. Margarita Matulytė. Šis didelės apimties tomas liudija gausius per dvejus metus muziejuje nuveiktus darbus. „Metraštis“ suskirstytas į konceptualiai pagrįstus skyrius, kuriuose pristatomos svarbiausios skyriaus temą atspindinčios pozicijos. Skyriuose „Mecenatas“, „Įvykis“ ir „Menininkas“ aptariamos esminės muziejuje įvykusios parodos, pristatomos svarbiausios personalijos, palikusios ryškiausią pėdsaką dviejų metų istorijoje. Labai svarbi muziejaus darbo dalis – rinkinių papildymas, objektų restauravimas ir tyrimai. Pristatomi svarbiausi naujai įgyti liaudies meno, vaizduojamosios ir taikomosios dailės bei dizaino rinkinių eksponatai. „Tyrimų“ skyriuje išryškinami iki šiol neaptarti atributavimo aspektai, atskirų kūrėjų, kurių darbai saugomi muziejaus rinkiniuose, biografijos detalės. Didelis dėmesys skiriamas ir muziejaus vaidmeniui visuomenės gyvenime: skyrius „Atviros erdvės: ekspozicijos, parodos, edukacija“ pristato Vilniaus paveikslų galerijos, Radvilų rūmų dailės muziejaus, Nacionalinės dailės galerijos, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus, Prano Domšaičio galerijos, Pamario galerijos, Taikomosios dailės ir dizaino, Palangos gintaro muziejaus ir Laikrodžių muziejaus pagrindines parodas ir kritines jų refleksijas. Pagaliau, atsižvelgiant į neįprastas šių dviejų metų darbo aplinkybes, pandemiją, aptariamas posūkis virtualumo link ir jo iškelti iššūkiai. LNDM „Metraščio“ 22 tome – 66 straipsniai, profesionaliai parengti rinkinių saugotojų, kuriatorių, meno kritikų, restauratorių, istorikų ir architektų. Jį svariai papildo muziejaus darbuotojų bibliografija, kronika ir statistika, akivaizdžiai liudijantys didžiulį visų padalinių nuveiktą darbą ir atsinaujinusį, dinamišką muziejaus gyvenimą.

 

 

Turinys:

 

 

 

Leidinį galima įsigyti internetu https://shop.lndm.lt/leidiniai/lietuvos-nacionalinio-dailes-muziejaus-metrastis-20192

 

Atnaujinta: 2023-06-14