Apie parodą

Juozapas Peška (Józef Peszka, 1767–1831)
Vilniaus Didžioji gatvė su Šv. Kazimiero bažnyčia. 1808
Popierius, akvarelė
Lietuvos dailės muziejus

Lietuvos dailės muziejaus parodų ciklas „Vilniaus gatvės“ skirtas Lietuvos sostinės įkūrimo 700-osioms metinėms pažymėti. Reikšmingo jubiliejaus 2023 m. išvakarėse vykdomu senamiesčio sociotopografiniu muziejiniu tyrimu siekiama atskleisti senųjų gatvių raidą, jų kultūrinį ir kalbinį heterogeniškumą, atspindėti įvykius, reiškinius bei kasdienybę, supažindinti su senaisiais sostinės gyventojais, aktualizuoti jų likimų istorijas.

Antroji paroda „Didžioji gatvė“
Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4, Vilnius
2019 m. rugsėjo 26 d.–2020 m. sausio 12 d.

 

Parodos darbo grupė:

Margarita Matulytė, projekto vadovė ir parodos kuratorė
Justina Augustytė, parodos kuratorė
Donatas Snarskis, parodos kuratorius
Bartė Kuolytė, satelitinės parodos „Didžioji gatvė: gatvės istorijos“ kuratorė

Saulius Valius, parodos architektas
Juozapas Švelnys, grafikos dizaineris
Žilvinas Jagėla, dailininkas
Marius Juknevičius, garso žemėlapio ir garso koliažo autorius
Tomas Kapočius, fotografas
Julija Matulytė, fotografijos ir kino kronikos montažo autorė
Jurgis Atroškevičius, ekskursijų autorius
Arnoldas Urbelis, internetinio sprendimo autorius
Jolanta Sereikaitė, edukatorė

Monika Grigūnienė, redaktorė
Laimonas Vaičius, vertėjas

Ekspozicijų ir parodų skyrius
Leidybos skyrius
Ryšių su visuomene skyrius
LM ISC LIMIS

Pagrindiniai partneriai:

Lietuvos nacionalinis muziejus
Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla

Partneriai:

Algimantas Jonas Kuras
Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“
Kino studija „Kinema“
Kretingos muziejus
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Lietuvos literatūros ir meno archyvas
Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus
Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Nacionalinis muziejus Varšuvoje
Rokiškio krašto muziejus
„Skalvijos“ kino centras
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Tarptautinis fotografijos paveldo konsorciumas „Photoconsortium“
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Vilniaus universiteto biblioteka
Vilniaus universiteto Zoologijos muziejus
Žemaičių muziejus „Alka“

 

 

Projektą finansavo:

Rėmėjai:

BTA Baltic Insurance Company
Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje
UAB „Media Traffic“
UAB „Vilko apetitas“
UAB „Žinių radijas“

 

 

Didžiosios gatvės sociotopografinis žemėlapis

 
 

Apie parodą