Lietuvos dailės muziejaus parodų ciklas „Vilniaus gatvės“ skirtas Lietuvos sostinės įkūrimo 700-osioms metinėms pažymėti. Reikšmingo jubiliejaus 2023 m. išvakarėse vykdomu senamiesčio sociotopografiniu muziejiniu tyrimu siekiama atskleisti senųjų gatvių raidą, jų kultūrinį ir kalbinį heterogeniškumą, atspindėti įvykius, reiškinius bei kasdienybę, supažindinti su senaisiais sostinės gyventojais, aktualizuoti jų likimų istorijas.