Generalinis direktorius

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius dr. Arūnas Gelūnas. Fot. Gintarė Grigėnaitė

Arūnas Gelūnas pradėjo eiti Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus pareigas 2019 m. balandžio 2 d. (nuo 2020 m. vasario 28 d. muziejaus pavadinimas – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus). 

 

A. Gelūnas studijavo grafiką Vilniaus dailės akademijoje ir japonų tapybą (Nihonga) Tokijo menų universitete, yra surengęs grafikos ir tapybos parodų Lietuvoje, Prancūzijoje, Japonijoje ir kitose pasaulio šalyse, apdovanotas prizais už grafiką ir knygos dizainą. 2001 m. apgynęs filosofijos daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete, rimčiau atsidėjo filosofijai ir meno teorijai, dėstė grafiką, meno teoriją ir filosofiją VDA ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, japonų mentaliteto istoriją ir Japonijos meno istoriją Vilniaus universitete, paskelbė mokslinių straipsnių ir esė filosofijos, kultūrologijos ir meno teorijos temomis. 2004–2010 m. dirbo Vilniaus dailės akademijoje prorektoriumi studijoms, 2010 m. buvo paskirtas Lietuvos kultūros ministru, 2012 m. – Lietuvos nuolatiniu atstovu, ambasadoriumi prie UNESCO, 2016–2019 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros ir Švietimo ir mokslo komitetų nariu, Europos reikalų komiteto vicepirmininku. Prisidėjo kuriant Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociaciją, buvo pirmasis jos valdybos pirmininkas, jam vadovaujant Kultūros ministerijai padėti Lietuvos kultūros tarybos pamatai, įkurtas Lietuvos kino centras. 2013 m.  A. Gelūnui suteiktas Aalto universiteto (Suomija) garbės daktaro vardas.

Atnaujinta: 2023-01-27