Rinkiniai

Lietuvos nacionalinis dailės muziejaus (LNDM) nacionalinės reikšmės dailės rinkiniai formavosi kartu su ilga ir sudėtinga muziejaus kūrimosi istorija. Patys seniausi rinkinių eksponatai pradėti kaupti dar 1907 m., kuomet Vilniuje viena po kitos kūrėsi įvairios Lietuvos meną, mokslą bei dailę globojančios draugijos. Išaugęs iš nedidelio, 1933 m. įkurto Vilniaus miesto muziejaus, LNDM savo rinkinius išplėtė iki ketvirčio milijono saugojimo vienetų. Juose sukaupti vertingi nacionalinės ir užsienio dailės kūriniai, profesionaliosios ir liaudies kūrybos eksponatai grupuojami į tris pagrindinius vaizduojamosios, taikomosios bei liaudies meno rinkinius.

 

LNDM eksponatų paieška Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje

 

LNDM eksponatų skolinimo sąlygos

 

Liaudies meno rinkinys

Muziejaus liaudies meno rinkinys yra vienas didžiausių ir vertingiausių Lietuvoje. Jame per 25 000 liaudies vaizduojamosios ir taikomosios dailės eksponatų, atspindinčių XIX a. pab.–XX a. Lietuvai, jos etnografiniams regionams būdingus liaudies amatus bei meninę kūrybą. Liaudies vaizduojamosios dailės rinkinį sudaro XVII–XX a. medžio skulptūra, tapyba, grafika, geležinių kryžių viršūnės, koplytstulpiai ir koplytėlės. Jame ypač vertinga XIX–XX a. I pusės tradicinių liaudies raižinių kolekcija, didžiausias šalyje liaudies menininko Vinco Svirskio (1835–1916) kryžių su bareljefinėmis šventųjų figūromis rinkinys, unikali Lidos Meškaitytės (1926–1993) miniatiūrų kolekcija. Liaudies taikomosios dailės rinkinyje saugomi baldai, medžio, metalo bei molio dirbiniai, verbos, margučiai, audiniai, mezginiai, nėriniai ir kiti meninę tautos prigimtį atskleidžiantys liaudies buities pavyzdžiai. Gausiausias liaudies tekstilės rinkinys. Jame per 10 000 tradicinių senųjų ir šiuolaikinių audinių. Ypač vertinga XIX a. II pusės siuvinėtų ir aplikuotų bažnytinių vėliavų kolekcija. Piešinių-brėžinių rinkinys ir fototeka formavosi liaudies meno ekspedicijų metu. Piešiniuose ir gausioje fotomedžiagoje užfiksuoti etnografiniai pastatai, baldai, buities daiktai, audinių raštai ir tie tautodailės objektai, kurių muziejui nepavyko įsigyti. Išsamiau >

Taikomosios dailės rinkinys

Muziejaus taikomosios dailės rinkinyje sukaupta per 100 000 eksponatų. Jis apima XIV–XX a. Lietuvos ir užsienio šalių taikomąją dailę. Didžiausią rinkinio dalį sudaro baldai, tekstilė, keramika, archeologija, gintaras, metalo dirbiniai, numizmatika. Formuojamos porceliano, stiklo, laikrodžių, dizaino kolekcijos. Sukaupta nemažai vertingų vietinių meistrų gamybos istorinių baldų, koklių, senųjų auksakalių cechų bei gintaro dirbtuvių gaminių, LDK monetų, Slucko juostų, miesto ir gintaro archeologijos eksponatų. Ypač gausios XX a. lietuvių profesionaliosios taikomosios dailės meninę raidą ir nacionalinės mokyklos formavimąsi atspindinčios keramikos, tekstilės, stiklo, juvelyrinių dirbinių kolekcijos. Gintaro rinkinį sudaro beveik 30 000 eksponatų. Tai visų pirma unikalūs gintaro gabalai ir inkliuzai, nuosekliai atspindintys gintaro susidarymo Žemės evoliucijoje procesus, gausi profesionalių dailininkų bei gintaro meistrų sukurtų dirbinių kolekcija, iliustruojanti ilgaamžes gintaro apdirbimo bei naudojimo tradicijas Lietuvoje. Išsamiau >

Vaizduojamosios dailės rinkinys

Vaizduojamosios dailės rinkiniuose saugoma per 77 000 Lietuvos bei užsienio šalių XVI–XXI a. tapybos, skulptūros, grafikos, meninės bei istorinės fotografijos kūrinių. Rinkinyje – XVI–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pasaulietinės ir sakralinės dailės kūriniai, kadaise puošę Lietuvos bažnyčias, vienuolynus, didikų rūmų bei dvarų interjerus. Reikšmingą rinkinio dalį sudaro XX a. I p. Vilniaus ir Kauno meno mokyklų dėstytojų ir jų auklėtinių kūryba, gausi išeivijoje kūrusių dailininkų kūrinių kolekcija, sukauptas vienas didžiausių Lietuvoje XX a. II p. lietuvių dailės rinkinys. Meninės ir istorinės fotografijos rinkinius sudaro per 8 000 pozityvų, negatyvų ir videoinstaliacijų. Meninės kompozicijos, portretai, urbanistiniai bei gamtos peizažai atspindi žymiausių XX a. II p. Lietuvos fotografų kūrybą. Istorinė fotodokumentika yra ypač svarbus ir reikšmingas XIX a. pab.–XX a. I p. Lietuvos ir užsienio šalių fotografijos raidos istorijos objektas, valstybės istorijos ikonografinis šaltinis. Išsamiau >

Atnaujinta: 2021-01-11