Asmens duomenų apsauga

 

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens (duomenų apsaugos pareigūno) kontaktinis telefonas +370 614 96 767