Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras

Kontaktai: Adresas: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Didžioji g. 4, Vilnius. Tel. +370 5 261 9670, tel. +370 5 262 1883. El. p.: info@limis.lt

 

Išsami kontaktinė informacija  

 

Darbo laikas: Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.30–17.30 val. Penktadieniais ir valstybinių švenčių išvakarėse 8.30–16.15 val. Pietų pertrauka 12.15–13.00 val.  

 

VPG_LIMIS
LNDM Vilniaus paveikslų galerijos pastatas. Dešinėje – LNDM filialas LM ISC LIMIS

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (toliau – LNDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau – LM ISC LIMIS) yra LNDM specializuotas muziejinis padalinys. Jo paskirtis – pasiekti, kad informacija apie Lietuvos muziejuose sukauptą kultūros paveldą būtų integruota į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo erdvę.

Pirmaisiais LM ISC LIMIS veiklos metais daugiausiai dėmesio buvo skiriama tam, kad būtų sukurta ir Lietuvos muziejuose įdiegta, naudojama, plėtojama Lietuvos muziejų rinkinių duomenų bazes susiejanti, vienodais standartais vadovaujantis tvarkoma Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS). Naudojantis ja, planuojama sukurti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų skaitmeninį katalogą, skirtą muziejų darbuotojams, dirbantiems su eksponatais (rinkinių saugotojams, tyrinėtojams, restauratoriams, parodų kuratoriams, leidinių rengėjams ir kt.), bei nustatyta tvarka prieinamą registruotiems vartotojams – valstybės įstaigoms ir institucijoms, mokslo įstaigoms bei jų darbuotojams. Viešiesiems vartotojams skirta LIMIS duomenų bazėje ir atskirų muziejų elektroniniuose kataloguose sukaupta informacija bus pateikiama LIMIS duomenų bazės interneto portale www.limis.lt ir atskirų muziejų eksponatų elektroninių katalogų viešosiose prieigose – svetainėse.

Centras įkurtas LDM direktoriaus 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V.1-90, trijų iki to laiko LDM veikusių struktūrinių padalinių (LDM Skaitmeninių leidinių centro, LDM Skaitmeninimo centro, LDM LIMIS plėtros skyriaus) bazėje. LM ISC LIMIS toliau plėtoja šių buvusių muziejaus struktūrinių padalinių veiklą ir vykdo naujas Lietuvos muziejų skaitmeninimo centro funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493.

Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančiais teisės aktais, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) rekomendacijomis, LNDM statutu, LM ISC LIMIS nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo veikla.

Vykdydamas LIMIS ir muziejinių vertybių skaitmeninimo projektus, LM ISC LIMIS atsižvelgia į LR kultūros ministerijos, Muziejų tarybos, Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos (toliau – Skaitmeninimo tarybos) ir LIMIS Stebėsenos komiteto prie Ministerijos rekomendacijas.

Vienas iš svarbiausių LNDM filialo LM ISC LIMIS darbo principų – kolegialumas. Įgyvendinant centro pagrindinius tikslus ir uždavinius, siekiama bendradarbiauti su visais Lietuvos muziejais ir kitomis Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijomis.

LM ISC LIMIS užsibrėžtų tikslų siekti padeda muziejai-regioniniai koordinatoriai (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos jūrų muziejus ir Šiaulių „Aušros“ muziejus), kuriuose 2010 m. pradžioje įkurti trys regioniniai muziejų skaitmeninimo centrai. Šių centrų paskirtis – koordinuoti ir organizuoti muziejinių vertybių skaitmeninimą, skaitmeninio turinio kūrimą, saugojimą, sklaidą centrui priskirto regiono muziejuose.

Centras sudaro darbo grupes iš muziejų ir kitų institucijų kompetentingų specialistų, reikalui esant, pasitelkia išorės ekspertus ir konsultantus.

Šiuo metu LM ISC LIMIS centrą sudaro šie skyriai: Administracija, Skaitmeninimo skyrius, Metodinis skyrius.

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras nuostatai. Atsisiųsti >

 

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010 m. kovo 1–2013 m. gruodžio 31 d.


Susijusi informacija:
Muziejinių vertybių skaitmeninimo mokymo klasės >
Skaitmeninimo centrai regionuose >
Skaitmeninimo paslaugos >

Atnaujinta: 2024-04-30