Restauratoriai

 

 

P. GUDYNO RESTAURAVIMO CENTRO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

(atnaujintas 2019 m. sausio 8 d.)

1

Lina Ona Adomaitytė

Aukščiausios kategorijos keramikos restauratorė

neterminuotai

2

Dr. Jurga Bagdzevičienė

Restauravimo technologė chemikė ekspertė

2021.12.31

3

Arūnas Baublys

I kategorijos meninių baldų restauratorius

2021.07.01

4

Rasa Bieliauskaitė-Mikolaitienė

Keramikos restauratorė ekspertė

2020.07.01

5

Janė Bilotienė

Aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorė

neterminuotai

6

Teresė Blažiūnienė

I kategorijos molbertinės tapybos restauratorė

neterminuotai

7

Jurgita Blažytė-Denapienė

I kategorijos meno kūrinių ant popieriaus restauratorė

2017.07.01

8

Jurga Bogdanaitė

Aukščiausios kategorijos tekstilės restauratorė

2019.12.31

9

Birutė Bražinskienė

II kategorijos molbertinės tapybos restauratorė

2022.06.30

10

Irena Bubinienė

Aukščiausios kategorijos restauravimo technologė biologė;
II kategorijos polichromuoto medžio restauratorė

neterminuotai neterminuotai

11

Rūta Butkevičiūtė

Aukščiausios kategorijos restauravimotechnologė chemikė

neterminuotai

12

Audronė Čyžienė

Aukščiausios kategorijos auksuotės restauratorė

neterminuotai

13

Danguolė Daugirdienė

Aukščiausios kategorijos tekstilės restauratorė

neterminuotai

14

Audronė Davainienė

Aukščiausios kategorijos polichromuoto medžio restauratorė

neterminuotai

15

Jūratė Derkintienė

I kategorijos molbertinės tapybos restauratorė

2020.12.31

16

Rimvydas Derkintis

Metalo dirbinių restauratorius ekspertas

2021.12.31

17

Kostas Derkintis

II kategorijos metalo dirbinių restauratorius

2018.07.01

18

Sandra Garšvienė

Archeologinių radinių restauratorė ekspertė

2023.07.01

19

Dr. Laima Grabauskaitė

Aukščiausios kategorijos restauravimotechnologė chemikė

2019.07.01

20

Elena Jazbutienė

Aukščiausios kategorijos tekstilės restauratorė

neterminuotai

21

Dr. Dalia Jonynaitė

Pergamento restauratorė ekspertė

neterminuotai

22

Rūta Kasiulytė

Aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorė

2020.12.31

23

Žymantė Kasperavičienė

Aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorė

2019.12.31

24

Laima Kruopaitė

Polichromuoto medžio restauratorė ekspertė; aukščiausios kategorijos restauravimo technologė chemikė

neterminuotai neterminuotai

25

Bronislava Kunkulienė

Keramikos restauratorė ekspertė; aukščiausios kategorijos gintaro restauratorė

neterminuotai neterminuotai

26

Virginija Liugienė

I kategorijos molbertinės tapybos restauratorė

2022.12.31

27

Linas Lukoševičius

Aukščiausios kategorijos molbertinės tapybosrestauratorius

2020.12.31

28

Janina Lukšėnienė

Restauravimo technologė chemikė ekspertė

neterminuotai

29

Vytautė Lukšėnienė

Aukščiausios kategorijos archeologinių radinių restauratorė;

II kategorijos restauravimo technologė chemikė

2019.07.01

2006.12.31

30

Elena Mazūraitė

Tekstilės restauratorė ekspertė

neterminuotai

31

Milda Mikalauskienė

Aukščiausios kategorijos archeologinių radinių restauratorė

neterminuotai

32

Birutė Miškinienė

Aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorė

neterminuotai

33

Danutė Murauskienė

Aukščiausios kategorijos tekstilės restauratorė

neterminuotai

34

Dr. Dalia Panavaitė

Restauravimo technologė chemikė ekspertė

neterminuotai

35

Inga Petkutytė

Molbertinės tapybos restauratorė ekspertė

neterminuotai

36

Daiva Petrauskaitė

I kategorijos molbertinės tapybos restauratorė

neterminuotai

37

Janita Petrauskienė

Aukščiausios kategorijos meno kūrinių ant popieriaus restauratorė

neterminuotai

38

Audronė Petroševičiūtė

Aukščiausios kategorijos tekstilės restauratorė

2019.07.01

39

Eglė Piščikaitė

Meno kūrinių ant popieriaus restauratorė ekspertė

2018.07.01

40

Aušra Pocienė

Aukščiausios kategorijos keramikos restauratorė

neterminuotai

41

Vitalija Puodžiukienė

Aukščiausios kategorijos tekstilės restauratorė

neterminuotai

42

Tomas Ručys

II kategorijos restauravimo technologas fizikas

2022.06.30

43

Dr. Jūratė Senvaitienė

Restauravimo technologė chemikė ekspertė(LDM direktoriaus pavaduotoja restauravimui;P. Gudyno restauravimo centro vadovė)

neterminuotai

44

Donatas Stasiulis

II kategorijos meninių baldų restauratorius

2017.12.30

45

Dr. Olga Ščit

II kategorijos restauravimo technologė chemikė;

II kategorijos prevencinio konservavimospecialistė

2021.07.01

2021.07.01

46

Leokadija Šalkovska

Aukščiausios kategorijos keramikos restauratorė

neterminuotai

47

Alfonsas Šiaulys

Polichromuoto medžio restauratorius ekspertas

neterminuotai

48

Vilma Šileikienė

I kategorijos restauravimo technologė fototyrėja

2021.07.01

49

Rytė Šimaitė

Aukščiausios kategorijos meno kūrinių ant popieriaus restauratorė

2019.07.01

50

Margarita Šimelionytė

Aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorė

neterminuotai

51

Robertas Švelnikas

Aukščiausios kategorijos meninių baldųrestauratorius;
I kategorijos polichromuoto medžiorestauratorius (drožyba);
I kategorijos auksuotės restauratorius

2019.12.31
2019.12.31 2019.12.31

52

Rima Togonidzė

I kategorijos tekstilės restauratorė

neterminuotai

53

Algimantas Vaineikis

Molbertinės tapybos restauratorius ekspertas

neterminuotai

54

Dalia Valujevičienė

Tekstilės restauratorė ekspertė

neterminuotai

55

Darius Varnas

Aukščiausios kategorijos meninių baldųrestauratorius

neterminuotai

56

Laima Janina Vedrickienė

Archeologinių radinių restauratorė ekspertė

neterminuotai

57

Rolandas Vičys

Aukščiausios kategorijos polichromuoto medžiorestauratorius;
Aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorius

2021.12.31 2023.12.31

58

Mindaugas Zigmantas

I kategorijos auksuotės restauratorius

2021.06.31

59

Paulius Zovė

I kategorijos meno kūrinių ant popieriausrestauratorius

2018.12.31

60

Greta Žičkuvienė

Polichromuoto medžio restauratorė ekspertė;

I kategorijos molbertinės tapybos restauratorė

2019.07.01 2023.12.31

61

Virginija Žigelienė

Aukščiausios kategorijos tekstilės restauratorė

2019.12.31

 

Atnaujinta: 2022-12-16