Nuostatai

 

LDM nuostatai
LDM nuostatų titulinis puslapis

LDM muziejaus nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV–515, atsisiųsite paspaudę čia [*PDF, 127 KB].

Dokumento apimtis – 6 puslapiai.  

 

TURINYS:

I skyrius. Bendrosios nuostatos

II skyrius. Muziejaus veiklos tikslai ir funkcijos

III skyrius. Muziejaus fondo rinkiniai

IV skyrius. Muziejaus ekspozicijos

V skyrius. Muziejaus veiklos organizavimas

VI skyrius. Muziejaus turtas ir lėšos

VII skyrius. Muziejaus teisės ir pareigos

VIII skyrius. Darbo santykiai ir darbo apmokėjimas

IX skyrius. Muziejaus vidaus administravimo kontrolė

X skyrius. Baigiamosios nuostatos

Atnaujinta: 2017-04-03