Nuostatai

 

LNDM muziejaus nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV–515 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-64 redakcija) atsisiųsite paspaudę čia.

 

Dokumento apimtis – 6 puslapiai.  

 

 

TURINYS:

I skyrius. Bendrosios nuostatos

II skyrius. Muziejaus veiklos tikslai ir funkcijos

III skyrius. Muziejaus rinkiniai

IV skyrius. Muziejaus ekspozicijos

V skyrius. Muziejaus teisės ir pareigos

VI skyrius. Muziejaus veiklos organizavimas

VII skyrius. Muziejaus turtas ir lėšos

VIII skyrius. Muziejaus vidaus administravimo kontrolė

IX skyrius. Baigiamosios nuostatos

Atnaujinta: 2020-06-04