Teisės aktai

 

 

 

Įstatymai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

 

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinio direktoriaus įsakymai

 

 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai 

 

Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimai

 

Lietuvos muziejų asociacijos dokumentai

 

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) statutai, kodeksai, rekomendacijos

 

Aktualūs Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos dokumentai

 

Su informacinių sistemų kūrimu susiję teisės aktai

UNESCO teisės aktai

Atnaujinta: 2023-02-21