Prašymų formos. Eksponatų skolinimas. Patalpų ir lauko erdvių nuoma

SKAITMENINIŲ VAIZDŲ UŽSAKYMAS

 

 

 

EKSPONATŲ SKOLINIMAS

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (toliau – LNDM) yra nacionalinės reikšmės Lietuvos bei užsienio šalių profesionaliosios ir liaudies dailės rinkinių saugotojas. Muziejaus rinkiniai apima XVI a. – XXI a. pradžią ir atspindi dailės raidos procesus šalyje ir užsienyje. Esame sukaupę per ketvirtį milijono tapybos, skulptūros, grafikos, fotografijos, baldų, keramikos, tekstilės, metalo, porceliano, stiklo, gintaro, laikrodžių, dizaino, tautodailės eksponatų. Dalį jų nuolat rodome savo ekspozicijose ir parodose. Siekiame, kad kuo didesnė visuomenės dalis galėtų juos pamatyti ir patirti dvasinį ir estetinį pasitenkinimą, pažinusi savo ir kitų pasaulio tautų kultūros ir dailės vyksmą. Dėl to dalį savo eksponatų nuolat skoliname (kasmet vidutiniškai 1500–2500 saugojimo vnt.) kitiems Lietuvos muziejams, kultūros centrams ir valstybinėms institucijoms, padedame jiems įgyvendinti ne tik jų parodinius, bet ir ekspozicinius projektus. Rengiame bendras parodas su užsienio muziejais. Visais šiais atvejais reikalaujame, kad besiskolinanti institucija įsipareigotų patenkinti LNDM eksponatų skolinimo sąlygas.

 

Ką skoliname

Skoliname visų rinkinių eksponatus, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra rodomi mūsų ekspozicijose (jose esantys eksponatai skolinami išimtiniais atvejais) ir parodose, yra reikalingi vykdant Muziejaus planinę parodinę veiklą, yra blogos būklės, netinkami transportuoti, itin jautrūs mikroklimato pokyčiams arba kai besiskolinanti institucija negali patenkinti Muziejaus eksponatų skolinimo sąlygų.

 

Skolinimo terminas

Eksponatų skolinimo terminas organinės kilmės eksponatams yra ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai, kitiems eksponatams – ne ilgesnis kaip 1 metai, paliekant galimybę jį pratęsti iki 5 metų.

 

Oficialaus prašymo pateikimas

Prašymą paskolinti LNDM eksponatus Lietuvos muziejams ir institucijoms reikia pateikti raštu ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius, o užsienio institucijoms ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki numatytos parodos atidarymo dienos. Prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai gaunamas galutinis prašomų paskolinti eksponatų sąrašas. Besiskolinanti institucija, LNDM pareikalavus, kartu su prašymu turi pateikti statinio ir parodinių erdvių, kuriose numatoma rodyti LNDM eksponatus, detalų aprašą.

Prašyme būtina nurodyti:

 • parodos pavadinimą ir jos veikimo laikotarpį;
 • parodos vietą – tikslų adresą;
 • parodos turinį trumpai (apie ką ji);
 • norimus skolintis eksponatus, pageidautina su jų inventoriniais numeriais;
 • parodos kuratorių kontaktus.

Taip pat būtina garantuoti, jog bus pasirūpinta pasiskolintų eksponatų saugumu ir jų grąžinimu nustatytu laiku.

Prašymas turi būti adresuotas Muziejaus direktoriui. Jį galima pateikti el. paštu muziejus@lndm.lt.

 

Skolinamų eksponatų sąrašo derinimas

Skolinamų eksponatų sąrašo derinimą siūlome pradėti gerokai anksčiau, nei planuojate pateikti prašymą.

Dalį Muziejaus eksponatų duomenų galima rasti muziejų rinkinių sklaidos internetinėje prieigoje www.limis.lt.

Norint iš anksto apžiūrėti numatomus skolintis eksponatus ar gauti daugiau informacijos apie juos, reikia atskiro prašymo, kurį galima pateikti el. paštu muziejus@lndm.lt.

 

Prašymų nagrinėjimas

Gavęs direktoriaus vizuotą prašymą pasiskolinti eksponatus, direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas kartu su atitinkamų rinkinių saugotojais, restauratoriais, parodinio skyriaus darbuotojais aptaria eksponatų skolinimo galimybę ir informuoja direktorių apie priimtą sprendimą. Jei prašymas yra iš užsienio institucijos, tai priimant sprendimą dalyvauja ir Tarptautinių ryšių skyriaus atstovas. Esant nuomonių skirtumams, sprendimas tvirtinamas visų parašais.

 

Atsakymas

Sprendimą dėl eksponatų skolinimo Muziejus pateikia pareiškėjui per 20 dienų raštu, telefonu ar elektroniniu paštu.

Priėmus teigiamą sprendimą, pradedami rengti eksponatų skolinimo dokumentai.

Neigiamo atsakymo priežastys gali būti tokios:

 • nebuvo laikomasi ankstesnių Muziejaus eksponatų skolinimosi įsipareigojimų;
 • nepakankamai pagrįstas eksponatų skolinimosi tikslas;
 • prasta norimų pasiskolinti eksponatų būklė;
 • prašoma Muziejaus ekspozicijose ir parodose esančių ar joms numatytų eksponatų;
 • prašanti institucija negali patenkinti eksponatų skolinimo sąlygų;
 • prašanti institucija nepateikė detalaus savo patalpų aprašo;
 • prašymas pateiktas per vėlai;
 • patenkinti prašymą nėra galimybių dėl Muziejaus planinių darbų gausos ar reikiamų resursų stokos.

 

LNDM eksponatų skolinimo sąlygos

Statinio ir parodinių erdvių aprašas (MUZIEJAMS)

Statinio ir parodinių erdvių aprašas (INSTITUCIJOMS)

 

 

MUZIEJAUS PATALPŲ BEI LAUKO ERDVIŲ NUOMA

 

LNDM erdvių nuoma

 

V.1-150_Įsakymas dėl LNDM patalpų bei lauko erdvių trumpalaikės nuomos kultūros renginiams procedūrų aprašo patvirtinimo

V.1-150_Aprašas. Paraiška

 

 

Atnaujinta: 2024-04-29