Biblioteka, archyvas

TURINYS

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) suvestinio katalogo kūrimo projekte. Suvestinis katalogas Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus bibliotekos elektroninis katalogas

 

LIETUVOS NACIONALINIO DAILĖS MUZIEJAUS BIBLIOTEKA

Biblioteka renka, saugo ir sistemina spaudinius ir kitus dokumentus.

Bibliotekos fondas komplektuojamas:

  • Iš spaudinių ir kitų dokumentų, įsigyjamų iš juridinių ir fizinių asmenų;
  • Keičiantis spaudiniais ir kitais dokumentais su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekomis, mokslo įstaigomis, kitomis institucijomis, fiziniais asmenimis;
  • Iš dovanotų arba kaip palikimas gautų spaudinių ir kitų dokumentų.

 

Bibliotekos fondą sudaro:

  • Leidiniai meno teorijos, istorijos ir kitais klausimais;
  • XVI–XVII a. reti spaudiniai lotynų ir kitomis kalbomis;
  • Dailės parodų, muziejų rinkinių ir dailės aukcionų katalogai;

 

Šiuo metu bibliotekoje sukaupta apie 26,3 tūkst.  vienetų knygų ir seralinių leidinių, atvirukų, iliustracijų rinkinių ir kitų spaudinių – iš viso apie 77 tūkst. saugojimo vienetų. Biblioteka aptarnauja LNDM darbuotojus abonemente ir skaitykloje. Kiti asmenys aptarnaujami pateikus prašymą LNDM vadovybei ir sutikus muziejaus administracijai.

LIETUVOS NACIONALINIO DAILĖS MUZIEJAUS ARCHYVAS Archyvas kaupia, saugo, sistemina ir klasifikuoja LNDM istoriškai susiklosčiusius valstybinio archyvų fondo kompleksus ir įgytus, paveldėtus, dovanotus ar pirktus nevalstybinių institucijų ir fizinių asmenų dokumentus. Archyvą sudaro šie dokumentų kompleksai:

  • LNDM veiklos dokumentai (šifras F);
  • Reorganizuotų arba likviduotų kultūros įstaigų, kurių rinkinius paveldėjo LNDM, dokumentai (šifras A);
  • LNDM įgytų fizinių asmenų dokumentai (šifras B).

 

Atnaujinta: 2020-03-09