Rinkinių apskaitos, tyrinėjimo ir saugojimo centras

 

Adresas: Didžioji g. 4, Vilnius, LT–01128. Tel. +370 5 212 42 57. Vadovė Laima Sazonova, el. p. laima.sazonova@lndm.lt

Rinkinių apskaitos, tyrinėjimo ir saugojimo centras (RATS centras) yra Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus struktūrinis padalinys, kurio misija – vykdyti nuolatiniam ir laikinam ar ilgalaikiam saugojimui priimtų bei perduotų eksponatų apskaitą, rūpintis tinkamu eksponatų saugojimu, tvarkyti eksponatų apskaitos dokumentaciją, inventorinti eksponatus, juos tyrinėti, sisteminti, grupuoti ir publikuoti, teikti kvalifikuotą informaciją kitų institucijų specialistams bei lankytojams.
RATS centras kaip LNDM padalinys įkurtas 2001 m.
RATS centre dirbantys rinkinių saugotojai-tyrinėtojai saugo, tyrinėja ir sistemina LNDM sukauptus dailės rinkinius. Jie vykdo nuolatiniam, laikinam ar ilgalaikiam saugojimui priimtų bei perduotų eksponatų rašytinę ir kompiuterinę apskaitą, tvarko visą su eksponatų judėjimu susijusią dokumentaciją, rūpinasi sudaryti tinkamas eksponatų saugojimui sąlygas saugyklose, ekspozicijų ir parodų salėse (eksponatų saugumas, pritaikytos saugojimo vietos, tinkamas apšvietimas, temperatūros ir drėgmės režimas), rūpinasi savalaikiu eksponatų restauravimu ir konservavimu. Rinkinių saugotojai tyrinėtojai taip pat kaupia informaciją apie muziejuje saugomus ir pasiskolintus eksponatus ir pateikia ją kitų institucijų specialistams ir lankytojams, sudaro sąlygas meno vertybių viešam naudojimui: rengia ekspozicijas ir parodas, ruošia anotacijas, sudaro bukletus, vadovus, katalogus, publikuoja mokslinių tyrinėjimų rezultatus, skaito paskaitas, dalyvauja konferencijose.

Atnaujinta: 2023-08-03