Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius

Tel. +370 5 212 23 86, +370 5 261 18 83

 

Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius yra specializuotasis Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinys, kurio paskirtis – plėtoti LNDM tarptautinę veiklą, palaikyti ir skatinant ryšius su užsienio muziejais, kultūros institucijomis, užsienio šalių atstovybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.

 

Siekdamas išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą bei jį aktualizuoti vertingais tarptautiniais projektais, skatinti nacionalinės kultūros atvirumą ir jos dialogą su kitų tautų kultūromis, ugdyti žinių visuomenę ir plėtoti jos informacijos apie muziejų tarptautinį kontekstą, skatinti gyventojų poreikius kultūrai, domėjimąsi Europos ir pasaulio dailės muziejų veikla, skyrius padeda LNDM Strateginio planavimo komitetui formuoti muziejaus ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo su užsieniu strategiją bei kryptis, teikia muziejaus Strateginio planavimo komitetui pasiūlymus tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo klausimais, atstovauja muziejaus interesams įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, organizuoja prioritetinių sričių projektų ir programų rengimą, koordinuoja muziejaus struktūrinių padalinių veiklą dirbant su užsienio valstybių kultūros institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja tarptautinių projektų rengimo darbe, kaupia ir skleidžia informaciją apie muziejaus ryšius su užsienio valstybių kultūros institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, koordinuoja muziejaus vadovo ar jo įgaliotų asmenų oficialius vizitus bei užsienio valstybių oficialių delegacijų bei pareigūnų priėmimus, palaiko ir plečia muziejaus tarptautinių kontaktų tinklą ir muziejaus dalyvavimą tarptautinėse organizacijose.

 

 

Lietuvos dailės muziejaus tarptautinis bendradarbiavimas 2013 m.

Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai skirtos parodos:

1. 2013 spalio 18 – 2014 sausio 26 – „Jonas Mekas / Fluxus siena (Jonas Mekas / The Fluxus Wall)“ menų centre Bozar Briuselyje (kuratorius L. Pšibilskis).

2. „Poetiniai dokumentai (Poetic Documents)“ Berlyno miesto rotušėje (2013 07 02–15), Granze miesto muziejuje (Italija) (2013 08 02–20), Street Level
Photographers‘ galerijoje Glazge (Didžioji Britanija) (2013 10 11 – 11 10) ir Lietuvių kultūros centre Varšuvoje (2013 11 18–12 02)

3. 2013 m. rugsėjo 2-27 d. – Boleslavos ir Edmundo Zdanovskių fotografijos paroda „Vilniaus elegijos“  Rygoje, Rygos miesto savivaldybėje ( Kartu su LR ambasada Latvijoje), spalio 1-15 d. Ventspilio bibliotekoje, Ventspilio aukštojoje mokykloje, Ventspilio teatro namuose.

4. Vieno kūrinio paroda „Adomo Šemešio „Vladislovo Sirokomlės portretas“ Baltarusijos nacionaliniame dailės muziejuje.

5. 2013 m.liepos 9 d. – lapkričio 13 d. Nesvyžiaus kunigaikščių Radvilų pilies muziejuje, Baltarusija, paroda „Kelionė laike“.

6. Stasio Krasausko kūrybos paroda Baltarusijos nacionaliniame dailės muziejuje.

Lietuvos dailės muziejaus tarptautinis bendradarbiavimas 2012 m.

2012 m. gegužės 12 d. – rugpjūčio 12 d. – Dalyvauta pasaulinėje parodoje „EXPO 2012“ Yeosu mieste, P. Korėjoje. Parodos tema „Gyvieji vandenynai ir pakrantės“.

Dalyvauta parodoje „Nežinomi šedevrai. Rusų menas Baltijos šalių kolekcijose“ KUMU muziejuje (Talinas, Estija) ir parodoje „Sidabro amžius. 1890–1930 m. rusų dailė iš Baltijos šalių kolekcijų“ Užsienio šalių dailės muziejuje – Rygos biržoje (Ryga, Latvija).

Vieno paveikslo paroda Baltarusijos Nacionaliniame dailės muziejuje Minske „Valentino Vankavičiaus tapytas Vaitiekaus Puslovskio portretas“.

Boleslavos ir Edmundo Zdanovskių fotografijų paroda „Vilniaus elegijos“: 2012 m. gegužės mėn. kino centre „Rodina“ Sankt-Peterburge; 2012 m. nuo spalio mėn. – kultūros centre „J. Baltrušaičio namai“; 2012 m. rugpjūčio 20 d. – spalio 20 d. – Murmansko krašto muziejuje.

LDM Nacionalinėje dailės galerijoje surengtos tarptautinės parodos: 2012 m. gruodžio 7 d. – 2013 m. vasario 24 d. – paroda „Apie praeivius ir kaimynus. Aštuntojo ir devintojo dešimtmečių performansų dokumentacijos“; 2012 m. birželio 21 d. – rugsėjo 2 d. – paroda „Tadeuszas Kantoras. Tapyba. Teatras“; 2012 m. gegužės 24 – rugpjūčio 26 d. – Pero Kirkeby paroda „Lignum vitae“; 2012 m. kovo 9 d. – balandžio 29 d. – lenkų menininko Michało Budny personalinė paroda „Didelė šalis“; 2011 m. gruodžio 9 d. – 2012 m. vasario 12 d. – paroda „Modernizacija: XX a. 7–8 dešimtmečių Baltijos šalių menas, dizainas ir architektūra“; 2011 m. gruodžio 9 d. – 2012 m. vasario 12 d. – paroda „Mūsų metamorfiškoji ateitis. Dizainas, techninė estetika ir eksperimentinė architektūra. Sovietų Sąjungoje 1960–1980 m.“.

LDM Vilniaus paveikslų galerijoje surengta tarptautinė paroda „Kryžiai yra dorybės ženklas, O strėlė – pergalės… Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai“. Rengėjai: Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. 2012 m. vasario 16 d. – gegužės 20 d paroda eksponuota Krokuvos Vavelio karališkojoje pilyje – Valstybiniuose meno rinkiniuose (Lenkija). 2012 m. kovo 8 d. – birželio 10 d. LDM Vilniaus paveikslų galerijoje surengta tarptautinė paroda „Fecit Ad Vivum. Dailininkų portretai XVI–XVIII amžių Vakarų Europos graviūrose“. Rengėjai: Lietuvos dailės muziejus, Valstybinis Ermitažo muziejus (Rusija).  2012 m. liepos 4 d. – spalio 28 d. LDM Vilniaus paveikslų galerijoje surengta tarptautinė paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų portretai iš Ukrainos muziejų“. Rengėjai: Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

LDM Radvilų rūmų muziejuje 2012 m. sausio 26 d. – gegužės 6 d. surengta tarptautinė paroda „Sankt-Peterburgo imeratoriškasis porcelianas“ iš Imperatoriškojo fabriko rinkinių. 2012 m. vasario 21 d. – balandžio 1 d. LDM Radvilų rūmų muziejuje veikė tarptautinė paroda paroda „Kristianija mene“. Rengėjai: Lietuvos dailės muziejus, Danijos kultūros institutas. 2012 m. rugsėjo 13 d. – lapkričio 11 d. LDM Radvilų rūmų muziejuje veikė tarptautinė paroda „Slovakų grafikos menas. Klasikinės technikos“. Rengėjai: Lietuvos dailės muziejus, Slovakijos Respublikos ambasada

LDM Taikomosios dailės muziejuje Nuo 2011 m. veikė paroda „Du mados šimtmečiai“ iš A. Vasiljevo kolekcijos. Paroda „Nuo mini iki maksi. Septintojo dešimtmečio mada“ iš A. Vasiljevo kolekcijos veikė iki spalio 24 d. Paroda „Secesijos mada“ iš A. Vasiljevo kolekcijos veikia nuo 2012 m. lapkričio 7 d. – 2013 m. spalio 31 d.

LDM Prano Domšaičio galerijoje 2012 m. sausio 12 d. – kovo 4 d. veikė tarptautinė kaligrafijos ir rašto meno paroda „Kaligrafija ant burių“. 2012 m. liepos 21 d. – 2012 m. rugsėjo 2 d. veikė tarptautinė akvarelės paroda, dalyvavo R. Lūšis (Lietuva), I. Novokreščionova ir A. Franzenas (Švedija).

2012 m. gegužės 11 d. – rugsėjo 10 d. – LDM Palangos gintaro muziejuje veikė tarptautinė paroda Sankt Peterburgo imperatoriškasis porcelianas“ .

Lietuvos dailės muziejaus tarptautinis bendradarbiavimas 2011 m.

2011 m. vasario 16 d. – balandžio 4 d. – Baltarusijos Nacionaliniame dailės muziejuje įvyko ambasados surengtas iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Jo metu buvo pasirašyta Lietuvos dailės muziejaus ir Baltarusijos nacionalinio dailės muziejaus 2011–2015 metų bendradarbiavimo susitarimas. Muziejų direktorių R. Budrio ir V. Prokopcovo pasirašytame susitarime numatoma tęsti jau beveik dešimtmetį trunkantį bendradarbiavimą, plėtoti mokslinius ir restauratorių ryšius, keistis parodomis, patirtimi ir įgyvendinti bendrus projektus.Sutarties tekstas [*.pdf 588 KB]

Taip pat iškilmingai atidaryta vieno paveikslo paroda iš Lietuvos dailės muziejaus. Joje eksponuojamas Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo jubiliejui JAV sukurtas dailininko Adomo Varno paveikslas „Mindaugo vainikavimas“. Išsamiau >

2011 m. balandžio 18 d. atidaryta XX a. pirmos pusės Lietuvos tapybos paroda LR ambasadoje Paryžiuje (Prancūzija).

2011 m. gegužės 18 d. – birželio 5 d. Rygos miesto meno erdvėje (Ryga, Latvija) tarptautinėje parodoje „Paralelinės chronologijos. Nematoma parodų istorija” pristatyta Lietuviškoji kolekcija.

Lietuvos dailės muziejaus tarptautinis bendradarbiavimas 2010 m.

Kilnojamoji paroda „Lietuva: kultūra ir istorija“ (I ir II komplektai): 2010 m. sausio 11 d. – vasario 10 d. – Rusijoje, Lietuvos generaliniame konsulate ir M. Lermontovo bibliotekoje Sankt-Peterburge; 2010 m. vasario 18–22 d. – Nyderlanduose, Šv. Martyno katedroje Gröningene;

Paroda „Mstislavas Dobužinskis. Senoji Lietuva“: 2010 m. liepos 6 d. – rugsėjo 14 d. – Gruzijos nacionaliniame muziejuje, Tbilisyje, 2010 m. spalio 7 – lapkričio 7 d. – Novgorodo žemių valstybiniame dailės kultūros muziejuje nacionaliniame muziejuje.
Kilnojamoji ikonografinė paroda, skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti pagal LR Užsienio reikalų ministerijos vykdytą projektą eksponuota: 2010 m. spalio 13 – lapkričio 5 d. – Baltarusijoje, Minsko istorijos muziejuje ir Gardino istorijos ir archeologijos muziejuje; nuo2010 m. lapkričio 25 d. – Čekijoje, Prahoje, Karolio universitete; nuo 2010 m. spalio 11 d. Estijoje, Taline, Estijos nacionalinėje bibliotekoje.

Lietuvos dailės muziejaus tarptautinis bendradarbiavimas (2008–2009 m.)

Lietuvos, ypač Vilniaus kultūrinis gyvenimas, nepaisant įtemptos ekonominės padėties, 2008–2009 metais pasižymėjo kultūrinių programų, projektų ir parodų įvairove. Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, „Lietuvos tūkstantmetis“ ir jų išplėstiniai projektai, ilgai lauktos rekonstruotos Nacionalinės dailės galerijos atidarymas – tai tik dalis įsimintinų įvykių Lietuvos kultūros padangėje. Jie davė naujų impulsų Lietuvos dailės muziejaus tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai. Lietuvos dailės muziejaus tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas, atsižvelgiant į šios institucijos vykdomos veiklos specifiką, vyksta ir yra plėtojamas keliomis kryptimis.

Pirma, muziejus puoselėja ir palaiko tarptautinius ryšius bei bendradarbiauja su užsienio muziejais ir giminingomis institucijomis, skatina plėtoti ir stiprinti tarpusavio ryšius, keitimąsi informacija apie šalims įdomius pasiekimus dailės srityje, dalinasi profesine darbine bei dailės organizavimo patirtimi. Paprastai bendradarbiavimas grindžiamas ilgalaikėmis dvišalėmis sutartimis. Muziejus tokias sutartis yra pasirašęs su Varšuvos nacionaliniu muziejumi, Gdansko miesto istorijos muziejumi, Vavelio karališkosios pilies muziejumi, Baltarusijos respublikos Nacionaliniu dailės muziejumi. Visi jie yra Lietuvos dailės muziejaus ilgamečiai partneriai, siekiant bendro tikslo – išsaugoti, puoselėti, tirti ir pristatyti visuomenei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų kultūrinį palikimą bei vertybes, kurios dėl įvairiausių istorinių aplinkybių atsirado ir šiuo metu yra užsienio šalių muziejų rinkiniuose.

Antra svarbi ir aktyviai vystoma sritis yra bendradarbiavimas su kitais užsienio muziejais ir kultūros institucijomis – konkrečių teminių ar proginių meno projektų įgyvendinimas bei parodų rengimas. Organizuojant parodas Lietuvoje arba pristatant menines-kultūrines Lietuvos tradicijas užsienyje, dažniausiai yra pasirašomos trumpalaikės dvišalės arba daugiašalės sutartys. 2008–2009 metais, kai Lietuvos dailės muziejus buvo vienas aktyviausių nacionalinių programų „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir „Lietuvos tūkstantmetis“ dailės projektų rengėjų ir jų pristatymų organizatorių, akivaizdžiai išsiplėtė kontaktai su įvairiomis šalies ir užsienio kultūrinėmis institucijomis. Minėtu laikotarpiu buvo pasirašyta daugiau kaip penkiasdešimt tokio pobūdžio sutarčių. Sutarčių partneriais tapo muziejai ir kultūros institucijos iš daugelio Europos šalių – Austrijos, Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Airijos, Šveicarijos, Belgijos, taip pat Baltijos regiono valstybių (Latvijos, Estijos, Lenkijos) bei JAV, Rusijos, Gruzijos ir kt. Pažymėtini šie tarptautiniai projektai: kilnojamoji ikonografinė paroda „Lietuva: kultūra ir istorija“, parodos „Pirosmani“, „Gamtos ilgesys. Europos peizažai“, gimusi iš ilgalaikio Vilniaus ir Linco – „Europos kultūros sostinių 2009“ muziejinių institucijų kūrybinio bendradarbiavimo, „Spalvų ir garsų dialogai. M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba“, „Šaltojo karo metų modernizmas. Menas ir dizainas 1945–1970“ ir kt.

Svarbi tarptautinio bendradarbiavimo kryptis – ryšių palaikymas ir bendravimas su užsienio lietuvių centrais pasaulyje, lietuvių kilmės dailininkais bei jų palikuonimis, gyvenančiais užsienio šalyse. Originalios parodos, pvz., 2009 metais surengta paroda „Vytauto Kasiulio Rojaus sodai“ ar lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos paroda „Dovana Nepriklausomai Lietuvai“, atvėrusi duris 2010 metais, kitos parodos yra puiki galimybė pristatyti pasaulyje pasklidusių lietuvių dailininkų pasiekimus. Pastangos išsaugoti ir pagal galimybes sutelkti svarbų lietuvių dailininkų kūrybinį palikimą neabejotinai yra labai reikšminga bendro lietuvių kultūros lobyno puoselėjimo veikla.

Tarptautiniais susitarimais grįstas taip pat specialistų darbinių mainų programų įgyvendinimas, dalyvavimas tarptautiniuose forumuose, konferencijose muziejų darbuotojams teikia galimybę dalintis sukaupta patirtimi, vykdant skirtingas muziejaus veiklas ir projektus. Ši bendradarbiavimo kryptis apima taip pat specializuotus, techninio pobūdžio projektus bei tikslines programas, kuriose dalyvauja užsienio kompanijos, kai siekiama įgyvendinti muziejaus modernizavimo tikslus.

Ateityje Lietuvos dailės muziejaus tarptautiniai ryšiai neabejotinai turės dar labiau plėstis. Tai akivaizdi būtinybė, vertinant didėjantį muziejų vaidmenį bendrame Europos kultūros ir daugiašalių kultūrinių programų kontekste.

Lietuvos dailės muziejaus tarptautiniai ryšiai (2006–2007 m.)

Lietuvos valstybei tapus Europos sąjungos nare ir prasidėjus aktyviai integracijai į tarptautinę ekonominę-politinę erdvę, kartu pagyvėjo ir kultūrinis šalies gyvenimas. Kultūros institucijoms atsirado daugiau galimybių bendradarbiauti su Vakarų Europos šalimis. Informacinė erdvė beveik ištrynė geografines sienas, garsiausi vakarų muziejai tapo lengvai pasiekiami, menininkai tampa vis labiau mobilesni, o nauji ES įstatymai gerokai supaprastintto meno kūrinių judėjimą tarp Europos valstybių.

Į atsivėrusias galimybes ir naujus iššūkius sureagavo ir nacionalinis Lietuvos dailės muziejus. Plečiantis veiklai ir didėjant tarptautinių projektų apimtims, nuo 2006 m. čia buvo įkurtas Tarptautinių ryšių skyrius, kurio tikslas – plėtoti LDM tarptautinę veiklą, skatinti ryšius su užsienio muziejais, kultūros institucijomis, užsienio šalių atstovybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Naujas struktūrinis padalinys savo veikloje vadovausis siekiu išsaugoti ir puoselėti nacionalinį paveldą bei jį aktualizuoti vertingais tarptautiniais projektais, skatinti vietinės kultūros atvirumą ir jos dialogą su kitų tautų kultūromis, skleisti informaciją apie muziejų tarptautiniame kontekste, skatinti muziejaus lankytojų domėjimąsi Europos ir pasaulio dailės muziejų veikla. Įgyvendinant šiuos uždavinius, skyrius aktyviai dalyvauja muziejaus valdymo ir vadybos procesuose, teikia pasiūlymus Muziejaus tarybai tarptautinių ryšių plėtros klausimais, atstovauja LDM tarptautiniuose renginiuose, organizuoja prioritetinių sričių projektų ir programų rengimą, dalyvauja tarptautinių projektų organizavimo darbe, kaupia ir skleidžia informaciją apie muziejaus ryšius su užsienio valstybių kultūros institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, palaiko ir plečia muziejaus tarptautinių kontaktų tinklą.

Atskiro struktūrinio padalinio, skirto tarptautinei veiklai, atsiradimą didžia dalimi paskatino ir Vilniaus miesto nominacija 2009 m. „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“. Dalyvavimas šioje programoje ir stambių tarptautinių projektų įgyvendinimas tapo vienu iš centrinių Lietuvos dailės muziejaus prioritetų.

Europos kultūros sostinės metams muziejus pradėjo rengtis jau anksčiau. Dar 2005 m. buvo užmegzti ryšiai ir pradėtas bendradarbiavimas su pagrindiniais projektų partneriu – Aukštutinės Austrijos žemės muziejumi Lince. Su šio muziejaus vadovais įvyko keletas susitikimų, kurių metu buvo numatyti bendri projektai 2007–2009 m., aptartos bendradarbiavimo sąlygos ir pasirašytas ketinimų protokolas. 2007 m. numatyta iškilmingai atidaryti „Vilniaus – Europos Kultūros sostinės 2009“ pasirengimo programą organizuojant Vilniaus paveikslų galerijoje garsiausio Austrijos XX a. pr. grafikos meistro Alfredo Kubino darbų retrospektyvą (iš Aukštutinės Austrijos žemės muziejaus rinkinių). Aukštutinės Austrijos žemės muziejuje numatyta 2008 m. surengti Kalėdinės tematikos kūrinių parodą, į kurią bus įtraukti lietuvių liaudies meno pavyzdžiai iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių. Šie projektai yra pasirengimo 2009 m. dalis. O du ryškiausi projektai, vyksiantys Vilniuje ir Lince, yra plataus spektro tarptautinė paroda „Europos peizažas“ ir Gintaro inkliuzų projektas. Paroda „Europos peizažas“, kurios koncepciją rengia tarptautinė kuratorių (kuriai iš LDM pusės vadovauja Laima Bialopetravičienė) grupė, parodys kaip formavosi europietiškojo kraštovaizdžio samprata garsiųjų Europos menininkų kūriniuose. Parodą sudarys keletas geografiniu principu sudarytų dalių: Šiaurės ir Pietų peizažai, Vidurio Europos lygumų ir kalnų peizažai ir kiti. Kūriniai bus surinkti iš Austrijos, Lietuvos, Lenkijos, Suomijos ir kitų muziejų kolekcijų. Parodą numatomą atidaryti 2009 m. vasario 16 d. Taikomosios dailės muziejuje. Metų viduryje kolekcija keliaus į Lincą.

Taip pat Aukštutinės Austrijos žemės muziejų Gamtos ir biologijos muziejus pradėjo rengti monumentalią mokslinę studiją apie gintaro susidarymą, raidą ir inkliuzus, kurią planuojama pristatyti 2009 m. ir tuo pačiu atidaryti gintaro parodą Lince. Į pagalbą austrų mokslininkai pasikvietė Vilniaus universiteto specialistus (prof. Gintarą Podėną), o Lietuvos dailės muziejus šiame projektui teikia vertingos medžiagos apie gintarą ir unikalius inkliuzus, esančius muziejaus kolekcijose. Tarptautinių ryšių skyrius talkina šiam mokslininkų bendradarbiavimui.

Nežiūrint stiprių ryšių su Europos šalimis, Lietuvos dailės muziejuje nepamirštami ir kiti – Rytų kaimynai. 2006 m. Lietuvos dailės muziejus parengė ir iškilmingai pasirašė Tarpkultūrinio bendradarbiavimo sutartį su Baltarusijos respublikos Nacionaliniu muziejumi. Ši sutartis taps pagrindu naujiems projektams, palengvins abiejų valstybių muziejininkų, restauratorių, menotyrininkų mainus.

Tarptautinių ryšių skyrius ėmėsi palaikyti ir ilgamečius Lietuvos dailės muziejaus ryšius su išeivijos menininkais. 2006 m. spalio mėn. Vilniaus paveikslų galerijoje surengta JAV gyvenusio ir dirbusio originalaus lietuvių grafiko Romo Viesulo kūrybos retrospektyva. Pradėta rūpintis  Elenos Ubaitis palikimo ir jos kūrinių grąžinimo į Lietuvą reikalais.

Tarptautinių ryšių skyrius koordinuoja ir Lietuvos dailės muziejaus ryšius su kitų valstybių atstovybėmis bei kultūros institutais Lietuvoje. 2006 m. kovo mėn. Taikomosios dailės muziejuje buvo surengta Estijos valstybinių apdovanojimų paroda, skirta Estijos Nepriklausomybės dienai, bendradarbiaujant su Estijos ambasada ir Estijos valstybės kanceliarija. Birželio mėn. ten pat atidaryta paroda „Šv. Petro bazilika: istorija vaizduose“, skirta Bazilikos 500 metų jubiliejui, parengta kartu su Italų institutu Vilniuje. Kartu su lenkų institutu Vilniuje dalyvauta rengiant Varšuvos Lazienkų fotografijų parodą, kuri buvo atidaryta irgi Taikomosios dailės muziejuje.

Surengta ir Lietuvos dailės muziejuje saugomų kūrinių ekspozicija Muitinės departamente. Atnaujintos ekspozicijos LR ambasadose ir misijose Ženevoje, Briuselyje, Kopenhagoje, Varšuvoje ir Vienoje.

Liepos mėn. iškilmingai atidaryta fotografijų paroda „Lietuvos barokas“ viešbutyje „Reval Lietuva“, skirta UNESCO Pasaulio paveldo komiteto jubiliejinei sesijai.  Vėliau paroda perkelta į Briuselį.

Viena ryškiausių ir plačiausio publikos bei žiniasklaidos susidomėjimo sulaukusių tarptautinių parodų, inicijuotų LDM Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų parengimo skyriaus, buvo liepos mėn. Taikomosios dailės muziejuje atidaryta Didžiosios Kunigaikštystės istorinių XVII–XVIII a. vėliavų paroda iš Švedijos kultūros paveldo institucijų (Švedijos karo muziejaus ir Švedijos karo archyvo) rinkinių, irgi skirta UNESCO Pasaulio paveldo komiteto jubiliejinei sesijai. Iškilmingą projekto atidarymą lydėjo tarptautinė mokslinė konferencija. Buvo sulaukta nemažai pasaulinio garso svečių, istorijos ir dailės specialistų.

Čia minimos ne visos, tačiau galbūt ryškiausios LDM tarptautinės parodos ir projektai, kurių parengimą koordinavo ir organizavo Tarptautinių ryšių skyrius. Tačiau vien parodomis skyriaus veikla neapsiriboja. Kasmet muziejus sulaukia įvairių delegacijų, grupių ir svečių iš užsienio. 2006 m. LDM lankėsi Suomijos meno tarybos nariai, kurie domėjosi LDM veikla ir ekspozicijomis. Susitikimo metų buvo apsikeista kultūros vadybos institucijų patirtimi abiejose šalyse ir muziejų veiklos aktualijomis.

Tobulinant muziejaus veiklą ir plečiant tarptautinių kontaktų tinklą, sekant aktualius įvykius kaimyninėse šalyse, skyrius taip pat organizuoja muziejaus darbuotojų stažuotes ir tiriamojo pobūdžio mainus. 2006 m. vasario mėn. suorganizuotas LDM atstovų vizitas į Estijos modernaus meno muziejaus KUMU Taline atidarymą. Jo metu buvo apžiūrėtos naujojo muziejaus ekspozicijos ir techninės patalpos, užmegzti ryšiai su KUMU saugotojais, kuratoriais, vadovais. Numatyti būsimi specialistų, dirbančių prie Lietuvos Nacionalinės galerijos rekonstrukcijos, susitikimai ir apsikeitimai patirtimi. Taip pat įvyko LDM atstovų vizitas į Palenkės dailės muziejų Balstogėje (Bialystoke, Lenkija), kuriame buvo aptartos LDM dalyvavimo projekte „Ad Fontes“ sąlygos, susipažinta su ekspozicijomis ir kolekcijomis, aplankyti kiti miesto muziejai, užmegzti kontaktai su muziejų vadovais ir kuratoriais. Siekiant tobulinti ir paties Tarptautinių ryšių skyriaus veiklą, skyriaus vadovė gegužės mėn. dalyvavo muziejų ir meno institucijų veiklos tiriamojoje stažuotėje, Kopenhagoje ir Stokholme. Šią stažuotę maloniai parėmė Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Užmegzti ryšiai su pagrindiniais šių miestų muziejais ir meno centrais, susipažinta su jų vadybos principais. Kiti darbuotojai taip pat pastoviai susipažįsta su kaimyninių muziejų parodomis. Informacija apie užsienio muziejų bei partnerių aktualijas nuolat pristatoma  Muziejaus taryboje.

Galbūt mažiau matoma, tačiau neatsiejama muziejų kasdienybės dalis yra eksponatų judėjimas ir jų transportavimas į kitas šalis. Patyrę LDM Tarptautinių ryšių skyriaus specialistai nuolatos rūpinasi muitinės, draudimų ir apsaugos procedūromis bei dokumentacijos tvarkymu, kas leidžia vertingiems muziejaus eksponatams netrukdomai kirsti pasaulio valstybių sienas ir atsiverti plačiai tarptautinei auditorijai.

2006 metais pasirašytos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys

Susitarimas dėl nacionalinio Lietuvos dailės muziejus  ir Baltarusijos Respublikos Nacionalinio dailės muziejaus bendradarbiavimo  2006–2010 m.

2006 m. lapkričio 14 d. Vilniuje nacionalinis Lietuvos dailės muziejus (LDM) ir Baltarusijos Respublikos Nacionalinis dailės muziejus pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo 2006–2010 m. Jame numatytas bendradarbiavimas mokslo, muziejinių vertybių restauravimo, parodų organizavimo srityse ir įgyvendinant kitus muziejinės veiklos projektus.

Susitarta: dalyvauti LDM ir Baltarusijos Respublikos nacionalinio dailės muziejaus rengiamose mokslinėse konferencijose (kultūros paveldo tyrinėjimo, meno vertybių atributavimo, naujų restauravimo technologijų įdiegimo ir kt. temomis); keistis  abiejų muziejų mokslinių darbuotojų delegacijomis; keistis muziejų leidiniais (parodų katalogais, albumais, metraščiais, lankstinukais ir kt.); keistis informacija mokslinio rinkinių tyrinėjimo, modernių technologijų diegimo apskaitos ir saugojimo srityse; keistis moksliniais darbuotojais, tyrinėjančiais meno vertybių technikas bei restauravimo ir konservavimo technologijas muziejų restauravimo laboratorijose; kelti Baltarusijos Respublikos nacionalinio dailės muziejaus tapybos, grafikos, taikomosios dailės dailininkų-restauratorių kvalifikaciją stažuotėse, organizuojamose LDM Prano Gudyno restauravimo centre; keistis parodomis iš muziejų rinkinių, rengti bendras parodas.

Sutartį pasirašė LDM direktorius Romualdas Budrys ir Baltarusijos Respublikos Nacionalinio dailės muziejaus direktorius Vladimiras Prokopcovas (Uladzimir Prakapcou).

Šiuo susitarimu pratęstas bendradarbiavimas, kuris 2001–2005 m. metais vyko pagal 2001 m. pasirašytą šių muziejų bendradarbiavimo sutartį.

Nacionalinio Lietuvos dailės muziejaus ir Vavelio karališkosios pilies (Krokuva, Lenkija) bendradarbiavimo sutartis

LDM pradėjus įgyvendinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms funkcijoms programą, itin daug dėmesio skiriama muziejaus bendradarbiavimui su buvusių valdovų rūmuose veikiančiais Vakarų Europos šalių muziejais. Pastaraisiais metais itin glaudūs LDM ir Vavelio karališkosios pilies (Krokuva, Lenkija) muziejininkų ryšiai. 2006 m. kovo 17 d. pasirašyta šių muziejų bendradarbiavimo sutartis trijų metų laikotarpiui. Joje numatyta bendradarbiauti keičiantis parodomis ir atskirais eksponatais, taip pat realizuojant muziejininkų parengtas tiriamąsias programas. Susitarta kasmet surengti 7 mokslo darbuotojų grupių mainus 7 dienų laikotarpiui. Sutartyje aptartos ir muziejininkų grupių priėmimo sąlygos: numatyta, kad priimančioji pusė parūpina svečiams nakvynę, maitinimą ir organizuoja mokslinio vizito programą.

Sutartį pasirašė LDM direktorius Romualdas Budrys ir Vavelio karališkosios pilies direktorius Janas K. Ostrovskis (Jan K. Ostrovski).

Atnaujinta: 2023-08-03