2018 m. įgyvendinami projektai

Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“

Lietuvos dailės muziejus 2018 m. rugpjūčio mėnesį pasirašė partnerystės sutartį su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka dėl bendrai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamo projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ įgyvendinimo.

Išsamiau>

 

„Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“

2018 m. liepos 10 d. Lietuvos dailės muziejus ir VšĮ  Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projekto „Virtualus muziejus“ (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004) administravimo ir finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“. 

Išsamiau>

 

Projektas „Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso aktualizavimas“ finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Lietuvos dailės muziejus pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso aktualizavimas“ (projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0009), pagal priemonę  „05.4.1-CPVA-V-301 Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“.

Šiuo metu Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso patalpose nevykdoma  muziejinė veikla, kadangi patalpos ir jose esanti infrastruktūrą yra netinkama kultūros paslaugų teikimui. Pradedamu projektu Lietuvos dailės muziejus sukurs nacionaliniu ir tarptautiniu mastu labai reikšmingą Užsienio meno muziejų, kuris įsijungs į tarptautinį Užsienio meno muziejų tinklą Baltijos šalyse ir Rytų bei Vidurio Europos valstybėse.

Išsamiau>

 

Projektas „Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas kultūros paslaugoms“

Lietuvos dailės muziejus įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas kultūros paslaugoms“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0003

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“. Lietuvos dailės muziejaus padalinys Prano Gudyno restauravimo centras veikia kultūros paveldu pripažintuose ir valstybės saugomuose architektūros objektuose Oginskių rūmų komplekso dalyje ir Frezo name. Siekiant išsaugoti bei atskleisti kultūros paveldo objektų vertingąsias savybes ir padidinti lankytojų susidomėjimą kultūros paveldo objektais, pritraukti didesnius lankytojų srautus bei pristatyti RC teikiamas paslaugas lankytojams bus atlikti pastatų, esančių Rūdninkų g. 8 ir  Rūdininkų g. 10, Vilniuje statybos rekonstravimo darbai, taip pat sutvarkyti ir pritaikyti lankytojams vidiniai RC pastatų kiemeliai, įsigyta RC veikalai reikalinga įranga.

Išsamiau>

2018 m. LDM įgyvendinami projektai [atsisiųsti *.pdf 150 KB]

Atnaujinta: 2018-09-14