Projektas „Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso aktualizavimas“ finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Lietuvos dailės muziejus pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso aktualizavimas“ (projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0009), pagal priemonę 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Šiuo metu Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso patalpose nevykdoma  muziejinė veikla, kadangi patalpos ir jose esanti infrastruktūrą yra netinkama kultūros paslaugų teikimui. Pradedamu projektu Lietuvos dailės muziejus sukurs nacionaliniu ir tarptautiniu mastu labai reikšmingą Užsienio meno muziejų, kuris įsijungs į tarptautinį Užsienio meno muziejų tinklą Baltijos šalyse ir Rytų bei Vidurio Europos valstybėse.

 

Atnaujinus Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso pastatą bei įsigijus įrangą ir baldus bus įrengtos 4 naujos muziejinės erdvės: XV–XIX a. Vakarų Europos dailės nuolatinė ekspozicija, užsienio parodų centras, nacionalinis meno pažinimo centras bei lankytojų aptarnavimo zona (terminalas). Šiose erdvėse bus nuolat eksponuojami vertingi XV–XIX Europos meno kūriniai, rengiamos užsienio meno parodos, vyks edukaciniai užsiėmimai, organizuojamos formalaus ir neformalaus ugdymo programos, ekskursijos, skaitomos paskaitos, konferencijos, seminarai, nacionaliniai ir tarptautiniai kultūriniai susitikimai bei kiti kultūros švietimo ir meno sklaidos renginiai. 

 

Projekto rezultatai bus skirti ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, šeimoms su vaikais, organizuotoms grupėms, pavieniams ir kitiems lankytojams. 

 

Įgyvendinus projektą būtų visiškai pasiektas uždavinys – ne tik sukurtas Vilniuje, Vilniaus g. 24, naujas Užsienio meno muziejus, bet ir sutvarkyti bei kompleksiškai pritaikyti lankymui kunigaikščio Jonušo Radvilos rūmų ansamblio pastatai: rytų paviljonas (unikalus kodas – 32316) ir pietų korpusas (unikalus kodas – 32317, unikalus Nr. 1094-0192-5017, žymėjimas plane 1B3p).