2017 m. įgyvendinti projektai

Projektas „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“

Lietuvos dailės muziejaus (LDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2017 m. pradeda įgyvendinti projektą „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“. Projekto metu 22 muziejuose bus fotografuojami ir skenuojami eksponatai, susiję su Lietuvos valstybės atkūrimu ir valstybingumo įtvirtinimu. Sukurtas skaitmeninis turinys bus pateikiamas į Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) duomenų bazę, paskelbiamas portale www.limis.lt, pateikiamas į Lietuvos nacionalinį kultūros paveldo portalą www.epaveldas.lt ir į pagrindinį Europos kultūros paveldo portalą www.europeana.eu.

Išsamiau>

 

Projektas „Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas kultūros paslaugoms“

Lietuvos dailės muziejus įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas kultūros paslaugoms“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0003

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“. Lietuvos dailės muziejaus padalinys Prano Gudyno restauravimo centras veikia kultūros paveldu pripažintuose ir valstybės saugomuose architektūros objektuose Oginskių rūmų komplekso dalyje ir Frezo name. Siekiant išsaugoti bei atskleisti kultūros paveldo objektų vertingąsias savybes ir padidinti lankytojų susidomėjimą kultūros paveldo objektais, pritraukti didesnius lankytojų srautus bei pristatyti RC teikiamas paslaugas lankytojams bus atlikti pastatų, esančių Rūdninkų g. 8 ir  Rūdininkų g. 10, Vilniuje statybos rekonstravimo darbai, taip pat sutvarkyti ir pritaikyti lankytojams vidiniai RC pastatų kiemeliai, įsigyta RC veikalai reikalinga įranga.

Išsamiau>

 

Atnaujinta: 2018-04-18