2010–2015 m. įgyvendinti projektai

Svarbiausi LDM įgyvendinti projektai. 2010–2015 m.

 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS REMIAMI PROJEKTAI:

 
Basic CMYK

„Naujoji Palangos gintaro muziejaus ekspozicija – interaktyviai ir virtualiai“

 

2014 m. Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS), bendradarbiaudamas su LDM Palangos gintaro muziejaus specialistais, įgyvendino projektą „Naujoji Palangos gintaro muziejaus ekspozicija – interaktyviai ir virtualiai“. Išsamiau >

 

„Turistams skirtose virtualiose muziejų parodose – unikaliausi, įdomiausi ir vertingiausi muziejų eksponatai“

 

2014 m. Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) įgyvendino skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos ir naujų informacinių technologijų pritaikymo muziejų veikloje projektą „Turistams skirtose virtualiose muziejų parodose – unikaliausi, įdomiausi ir vertingiausi muziejų eksponatai“.
Išsamiau >

 

 • „Spalvų turtai Algirdo Petrulio paletėje“

 • Romualdas Budrys. Palandos gintaro muziejus

 • „Muziejinių vertybių įsigijimas Lietuvos dailės muziejaus rinkiniams papildyti“

 • „Lietuvių liaudies tekstilė. Rankšluosčiai“

 • Kultūrinė programa specialiųjų poreikių turintiems asmenims „Laimingi žmonės“

 • Edukacinė programa „Susitikime muziejuje“

 • „Skaitmeninė mokymosi aplinka muziejuje: mobili e. klasė“

 • „Interaktyvi mokymosi klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams“

 • Programos „XIX–XX a. Vilniaus menas“ trečiasis projektas „Fotografas Juozapas Čechavičius ir XIX a. Vilnius“

 • „Tapytojo Prano Donišaičio kūrybos albumas–katalogas“

 • Portalo „Lietuvos muziejai“ (www.muziejai.lt) modernizavimas: pritaikymas mobiliesiems įrenginiams ir administravimas 2015 m.

 • Pirmoji programos „Gintaro dizaino tradicijų Lietuvoje aktualizavimas“ paroda „Felikso Daukanto kūrybos retrospektyva“

 • Lietuvos dailės muziejuje saugomų vitražų technologiniai tyrimai ir restauravimas

 • Parodų ciklo „XX a. Lietuvos išeivijos dailė“ ketvirtoji paroda „Alfonso Dargio (1909–1990) kūrybos retrospektyva“

 • „Senovės amatai atgimsta“

 • „Mobiliosios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“

 • „Muziejus savarankiškam jaunimui“

 • Parodų ciklas ir edukacinė programa „Dailininkai vizionieriai“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS REMIAMI PROJEKTAI:

 
vilniuslogo

Paroda „Pasaulis pagal Fluxus“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS REMIAMI PROJEKTAI:

 
klaipedalogo

Kultūros projektas „Laikas dalintis“

Atnaujinta: 2017-11-09