1999–2001 m. Lietuvos dailės muziejuje veikusios parodos

 

VILNIAUS PAVEIKSLŲ GALERIJA

 

NACIONALINĖ DAILĖS GALERIJA

Vyko pastato paruošimo rekonstrukcijai ir pritaikymui eksponuoti XX a. Lietuvos vaizduojamąją dailę darbai – parodos nebuvo rengiamos

 

RADVILŲ RŪMŲ MUZIEJUS

 

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS

 

PALANGOS GINTARO MUZIEJUS

 

PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA

 

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS

 • 1997–2001 m. – paroda „Laikrodžių prekyba ir gamyba Lietuvoje XIX a. pab.–XX a. pr.“

 

JUODKRANTĖS PARODŲ SALĖ

 

SUVALKIJOS DAILĖS GALERIJA

Paežeriai, LT-4274 Vilkaviškio rajonas. Tel. (8 342) 46 368

 • Nuo 2001 m. gegužės 17 d. – paroda „Lietuvos istorija medalių mene“
 • Nuo 2001 m. gegužės 17 d. – paroda „Olinardo Penčylos šaržų paroda“

 

PARODOS KITUOSE MUZIEJUOSE

Suteikta metodinė ir materialinė pagalba įrengiant ekspozicijas ir parodas kituose Lietuvos muziejuose ir institucijose:

 • Talkinta įrengiant kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinę ekspoziciją Vyskupų rūmuose Kaune (R. Budrys, V. Balčiūnas, V. Bialopetravičius)
 • Jurbarko krašto istorijos muziejuje įrengta J. Baltrušaičio memorialinė ekspozicija ir paroda „Sugrįžusi išeivijos dailė“ (R. Budrys, V. Balčiūnas, R. Rutkauskienė, V. Bialopetravičius)
 • Talkinta įrengiant ekspoziciją Kauno arkivyskupijos bažnytinio meno muziejuje
 • Suteikta metodinė pagalba rengiant ekspoziciją Dieveniškių regioninio parko kultūros centre (D. Bernotaitė-Beliauskienė)
 • Surengta restauruotų kūrinių paroda Šiaulių „Aušros“ muziejuje
 • Dalyvauta „Paminklosaugos“ parodoje „Litexpo“ rūmuose, eksponuota 40 kūrinių restauravimo dokumentacija
 • Atrinkta ir deponuota aksponatų parodoms muziejuose ir kitose kultūros institucijose Vilniuje, Rokiškyje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Anykščiuose: J. Rimšos, J. Vienožinskio, J. Bagdono, A. Vesčiūno, V. Igno parodoms (R. Rutkauskienė); J. Švažo, V. Kisarausko, R. Filistovičiaus, J. Čeponio, Uogintų dinastijos dailininkų parodoms (N. Nevčesauskienė); V. Petravičiaus parodai (I. Dobrovolskaitė)
 • Atrinkti ir deponuoti eksponatai iš odos III tarptautinio knygrišystės simpoziumo „Knyga“ parodai (N. Žilinskienė)
 • Surengta L. Meškaitytės miniatiūrų faksimilių paroda Onkologijos centre Vilniuje (M. Kuodienė)
 • Surengtos M. Sakalausko fotografijų parodos Kėdainiuose, Mažeikiuose.

 

PARODOS UŽSIENYJE

 • Petro Sergijevičiaus tapybos ir piešinių paroda Nacionaliniame Baltarusijos dailės muziejuje Minske (N. Nevčesauskienė, R. Rutkauskienė, I. Dobrovolskaitė, S. Mikulionis)
 • Gintaro inkliuzų paroda Balje Natureum muziejuje Niederelbe ir Bernburgo muziejuje (Vokietija) (J. Senvaitienė)
 • M. K. Čiurlionio kūrinių faksimilių paroda perduota LR ambasadai Minske (S. Mikulionis)
 • Šiuolaikinės dailės paroda iš muziejaus rinkinių LR ambasadoje Rygoje (S. Mikulionis, N. Nevčesauskienė, A. Tamonytė)

 

DEPONUOTA Į KITŲ VALSTYBIŲ MUZIEJUS

 • Į parodą „XX a. lenkų marinistinė tapyba“ Gdansko nacionaliniame muziejuje deponuotas F. Ruščico paveikslas „Nec Mergitum“ (R. Rutkauskienė, S. Mikulionis, L. Bialopetravičienė, A. Vaineikis)
 • Parodai Lodzės galerijoje „526“ atrinkti F. Jakubausko tekstilės eksponatai

 

Šiuolaikinės dailės informacijos centro užsienyje surengtos parodos bei organizuotas dailininkų dalyvavimas tarptautinėse parodose:

 • Lietuvių dailės paroda „Tradicija šiandien“ Väsby parodų salėje (Švedija)
 • Paroda „Lietuvos energija“ Kristanstado muziejuje (Švedija)
 • Organizuotas 6 lietuvių dailininkų dalyvavimas tapybos bienalėje Väsby parodų salėje ir Vilundos galerijoje (Švedija)
 • Bendradarbiaujant su Švedų institutu Stokholme ir Paryžiuje bei Architektūros muziejumi Stokholme organizuotas lietuvių architektų grupės „Privati ideologija“ dalyvavimas Baltijos-Švedijos šiuolaikinės architektūros parodoje „Stazzione Marittima“ Neapolyje
 • Baltijos šalių dailės paroda Kopavogur dailės muziejuje (Islandija), skirta Baltijos šalių ir Islandijos diplomatinių santykių 10-mečiui. Rengta bendradarbiaujant su LR kultūros ministerija
 • Paroda „Nauja: šiuolaikinė lietuvių juvelyrika“ Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje Gente (Belgija). Rengti padėjo Lietuvos ir Flandrijos kultūros ministerijos, VIZO centras Briuselyje, LR misija prie Europos Tarybos
 • Fotomenininko A. Sutkaus personalinė paroda Lenkų institute Paryžiuje. Rengta bendradarbiaujant su LR kultūros ministerija, LR ambasada Paryžiuje
 • Paroda „Nauja: šiuolaikinė lietuvių tekstilė“ Meno ir kultūros centre „Caenmersklooster“ Gente (Belgija)
 • Organizuotas lietuvių dailininkų dalyvavimas IV Frankofonijos olimpinių žaidynių metu Otavoje vykusioje dailės parodoje. Bendradarbiauta su LR kultūros ministerija
 • Organizuotas lietuvių dailininkų dalyvavimas kilnojamojoje parodoje „Baltijos laikas“ Modernaus meno galerijoje Zagrebe (Kroatija), ŠKUC galerijoje Liublianoje (Slovėnija)
 • Organizuotas lietuvių dailininkų dalyvavimas 12 Talino grafikos trienalėje Dailės parodų salėje (Talinas)

 

Skaitmeninių leidinių informacinio centro ir Žemaičių kultūros fondo parodų salėje (Mėsinių g. 3, Vilnius) surengtos parodos:

 • Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda „Raudona, mėlyna, balta“
 • Giedrės Valtaitės akvarelių paroda „Vilnius“
 • Valdo Simučio tapybos paroda
 • Vijos Tarabildienės akvarelių paroda
 • Linos Stašinskaitės kūrinių paroda
 • Jūratės Vaižgauskaitės tapybos ir grafikos kūrinių paroda
 • Mečislovo Sakalausko fotografijų paroda „Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos senoji architektūra“

Atnaujinta: 2017-03-29