Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras

LM_ISC_LIMIS_skenuotoja1Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau –  LM ISC LIMIS) yra LDM specializuotas muziejinis padalinys. Jo paskirtis – pasiekti, kad informacija apie Lietuvos muziejuose sukauptą kultūros paveldą būtų integruota į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo erdvę.

2009 m. gegužės 20 d. Lietuvos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ ir patvirtino šios strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2013 m. planą, kuriame numatyta Lietuvos muziejuose įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS).

LIMIS_lt

LIMIS – tai Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, kurios pagalba galima kurti bendrą nacionalinį kultūros paveldo skaitmeninį turinį, perkeliant į skaitmeninę formą informaciją apie unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus, meno ir literatūros kūrinius, informaciją apie svarbiausius istorijos ir visuomenės reiškinius, kaupti, saugoti šią informaciją ir pristatyti ją visuomenei elektroninėje erdvėje.

Sistemos viešasis duomenų katalogas www.limis.lt >

 

Apie centro veiklą išsamiau skaitykite svetainėje www.emuziejai.lt >

Atnaujinta: 2015-12-08