Edukaciniai projektai

Ką jūs ten muziejuje veikiate?

Atvirų durų programa muziejuje

 

Vadim Šamkov iš ciklo „Darbadieniai“ (2018–2020)

Atverkite Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus duris ir susitikite su įvairių profesijų muziejaus darbuotojais! Atvirų durų programa „Ką jūs ten muziejuje veikiate?“ padės sužinoti viską apie darbą muziejuje. Smalsu, kaip į saugyklas patenka įvairūs eksponatai ir kas juos atrenka? Kaip ir kur jie tiriami, restauruojami ir kokių žinių reikia norint atlikti tokius darbus? Ar žinote, kiek ir kokių muziejaus darbuotojų dalyvauja rengiant parodas ir kaip atrodo šio darbo užkulisiai? Ką žmonės muziejuje dirba visą dieną ir kodėl tai įdomu? Rezervuokite susitikimą su specialistu ir sužinokite daugiau apie šiuolaikinio muziejaus kasdienybę ir karjeros perspektyvas. 

  

Registruokitės žemiau nurodytais kontaktais, jei norite daugiau sužinoti apie: 

  • Veiklą, apimančią meno kūrinių rinkinių administravimą, parodų planavimą, vadybą, investicinius bei teisinius klausimus ir kt.: Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus administracijoje – Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė (jolanta.jurasiene@lndm.lt) 
  • Restauravimą: Prano Gudyno restauravimo centre – Elvina Norvaišaitė (elvina.norvaisaite@lndm.lt) 
  • Skaitmeninimą: Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centre – Laima Bačkienė (info@limis.lt) 
  • Parodų rengimą, architektūrą, dizainą, darbą su įvairiomis auditorijomis: 

 

Vadim Šamkov iš ciklo „Darbadieniai“ (2018–2020)

VILNIUJE: 

Nacionalinėje dailės galerijoje – Eglė Nedzinskaitė (edukacija@ndg.lt) 

Radvilų rūmų dailės muziejuje – Audrius Jerašius (radvilos.ekskursijos@lndm.lt) 

Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – Regina Martavičienė (tddm@lndm.lt) 

Vilniaus paveikslų galerijoje – Augustina Ivanauskaitė (augustina.ivanauskaite@lndm.lt) 

Vytauto Kasiulio dailės muziejuje – Justė Janulevičiūtė (kasiulio.muziejus@lndm.lt) 

 

PALANGOJE: 

Palangos gintaro muziejuje – Giedrė Miežetienė (gintaro.muziejus@lndm.lt) 

 

KLAIPĖDOJE: 

Laikrodžių muziejuje – Agnė JonikaitėStonkuvienė (laikrodziu.muziejus@lndm.lt) 

Prano Domšaičio dailės galerijoje – Rasa Bendoriūtė (domsaicio.edukacija@lndm.lt) 

  

Atviros durys LNDM 

 

Vadim Šamkov iš ciklo „Darbadieniai“ (2018–2020)

Atvirų durų programos „Ką jūs ten muziejuje veikiate?“ užsakymai priimami visus metus. Apsilankymo data ir laikas derinami iš anksto, susisiekus nurodytais kontaktais. Programa skirta vyresniųjų klasių moksleiviams, mokytojams ir karjeros konsultantams. Grupės dydis – iki 15 asmenų. Amžius – nuo 16 metų. Apsilankymo trukmė – iki 2 val. 

  

Rezervuodami susitikimą nurodykite, kuri sritis domina! Jei neapsisprendžiate ar turite klausimų, susisiekite su programos kuratore Jolanta Marcišauskyte-Jurašiene (jolanta.jurasiene@lndm.lt) 

 

 

 

—————–

 

 

„Savas muziejus“ – edukatorių iniciatyva, nuo 2022 m. kviečianti specialiųjų poreikių turinčius vaikus ir suaugusiuosius atrasti muziejų

 

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus edukatoriams 2022-ieji metai buvo turtingi nepaprastų susitikimų, patirčių ir mokymosi. Šiais metais startavo unikalus muziejinės edukacijos projektas „Savas muziejus“, jungiantis visus aštuonis Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinius Vilniuje, Palangoje ir Klaipėdoje. Šio projekto tikslas – padidinti muziejaus siūlomų veiklų įvairovę ir prieinamumą specialiųjų poreikių turinčioms bei atskirtį patiriančioms auditorijoms. Projekto koncepcinė ašis – nuoroda į savą, asmeninį muziejų, kaip į vidinių patirčių, jausmų ir asmeninių kompetencijų buveinę. Tai kartu ir nuoroda, kad muziejus nuo šiol tampa savu, artimu dėl saugios ir pritaikytos aplinkos, patrauklių ir atliepiančių edukacinių paslaugų.

 

 

Per šiuos įspūdžių kupinus metus buvo įvykdyta daugiau negu aštuoniasdešimt edukacinių susitikimų, dedikuotų lankytojams su intelekto ir fiziniais sutrikimais, akliesiems ir silpnaregiams, kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, autizmo spektro sutrikimų bei kitų specialiųjų poreikių turintiesiems. Lapkričio 28 dieną Nacionalinėje dailės galerijoje įvyko „Savo muziejaus“ patirčių apibendrinimo renginys, sukvietęs edukatorius iš visų Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinių, taip pat programos mentorius bei įvairių organizacijų dalyvius-atstovus. Visa diena buvo skirta projekto „Savo muziejaus“ metu atsiradusių idėjų refleksijai, pristatyti sukurtas ir įgyvendintas edukacines metodikas ir aptarti poveikį tikslinėms grupėms.

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Kaip pastebėjo viena projekto bendradarbių, partnerių, viešosios įstaigos „Paramos vaikams centro“ psichologė, programos „Antras žingsnis“ vadovė Ieva Dulinskaitė, apsilankymas muziejuje gali būti įdomi, jaudinanti ir transformuojanti patirtis. Tačiau vaikams, turintiems raidos iššūkių, aplink esančių žmonių kiekis, stimulų gausa ir taisyklės, kurių visi tikisi, kad laikysiesi (pavyzdžiui – nebėgioti, nieko neliesti, kalbėti tyliai), gali virsti gąsdinančia ir sunkiai pakeliama patirtimi. Vis dėlto tai nereiškia, kad tokių apsilankymų vaikams ir šeimoms reikėtų vengti. Užtenka to, kad muziejaus darbuotojai turėtų specifinių žinių ir būtų pasirengę tinkamai sureaguoti bei padėti. Todėl šis projektas ypač svarbus, nes siekia, kad muziejaus aplinka ir užsiėmimai jame taptų labiau įtraukiantys ir jaukesni tiek vaikams, tiek suaugusiems su specialiaisiais poreikiais. Tokiu būdu muziejus ir tampa SAVAS visiems.

 

Atsigręžti į specialiųjų poreikių auditoriją ragina ir kitos projekte talkinančios ekspertės. Viešosios įstaigos „Draugiški autizmui“ vadovės Barboros Suisse patirtis:

„Vaikų, turinčių nematomų negalių, viena iš jų – autizmas, yra, ko gero, daugiau nei turinčių fizinių. Tačiau stigma yra didesnė! Juk jeigu vaikas atrodo kaip visi, mes iš jo ir tikimės lygiai tiek pat ir piktinamės, jeigu jam nepavyksta. Tik darbuotojams įgijus žinių, bendradarbiavimo įrankių, situacija pasikeičia. Daugiau nei vieno darbuotojo pakelto antakio, nei vieno vaiko, likusio už durų. Menas nuo mažens prieinamas visiems. Kad muziejus tampa draugiškas autizmui bei savas visiems žmonėms, turintiems individualių poreikių, yra be galo didelis visuomenės žingsnis pirmyn, kuris Lietuvoje yra gerokai uždelstas.“

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Darbui tiek su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, tiek su suaugusiaisiais edukatoriai rengėsi gilindami žinias, bandydami iš anksto pasiruošti galimiems iššūkiams ir paleisdami išankstines nuostatas. Didžiulę svarbą šiame projekte turėjo profesionali mentorystė, vedama psichiatrės, meno terapeutės, viešosios įstaigos „Psichikos sveikatos iniciatyva“ vadovės Nijolės Goštautaitės-Midttun, kuri padėjo edukatoriams formuoti tinkamiausią metodiką, bet svarbiausia – nuostatą, jog nereikia tikėtis didelių pokyčių iš karto, kartais užtenka padaryti truputį, bet smagiai praleistos valandos nauda žmogui bus didžiulė.

 

„Savame muziejuje“, kuriant naujų edukacinių veiklų metodikas bei priemones, dalyvavo ir menininkai. Edukatoriai kvietė bendradarbiauti kūrėjus, drauge rengti skirtas tikslinei auditorijai, jų raišką ir poreikius atitinkančias, kūrybines veiklas. Tiek menininkai, tiek sveikatos specialistai ir edukatoriai pastebėjo, jog bendri užsiėmimai skatino įsiklausyti ir išgirsti mažiau pažįstamus lankytojus, jų artimuosius, globėjus, nebijoti drauge eksperimentuoti, nes visų pirma – veikla turi teikti malonią patirtį, tik tuomet ji taps lavinanti.

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

„Dialogas, dėmesys lankytojų poreikiams padeda kurti patrauklesnes ir sveikatą stiprinančias muziejaus paslaugas, leidžia darbuotojams prasmingiau ir kūrybiškiau atsiskleisti savo profesinėje srityje. Labai vertinga bendradarbiavimo praktika įtraukiant lankytojus, socialinius partnerius, menininkus, kitų įstaigų ir profesijų kolegas. Tikiuosi, projektas stiprins muziejų pasitikėjimą savo jėgomis, bendradarbiaujant su sveikatos, psichologijos specialistais ir menininkais kurti naujas patirtis ir stiprinti sveikatą“, – teigė N. Goštautaitė-Midtun.

 

Iniciatyva orientuota į ilgalaikę perspektyvą ir tvarų poslinkį visoje muziejaus teikiamų paslaugų sistemoje. 2023 metais buvo tobulintos sukurtos priemonės, gilinamos žinios, įtraukta daugiau specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir suaugusiųjų vienijančių organizacijų, menininkų. 2023 m. naujose veiklose dalyvavo 357 vaikų ir jaunuolių, 518 suaugusiųjų. Jiems buvo suorganizuoti 95 užsiėmimai. Taip pat į veiklas įsitarukė ir 190 lydinčių asmenų (socialinių darbuotojų, mokytojų, šeimos narių).

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Vadovė Daiva Banikonienė

Mokymų ir supervizijų programos vadovė Rima Povilionytė

Mokymų partneriai – viešosios įstaigos: „Draugiški autizmui“, „Paramos vaikams centras“ ir „Psichikos sveikatos iniciatyva“

 

2022 m.

 

Partneriai: Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“, dienos socialinės globos centras „Mes esame“, socialinės globos įstaiga „Vilniaus Lakštingalos namai“, dienos centras „Šviesa“, Markučių dienos veiklos centras, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija, Klaipėdos regos ugdymo centras, Klaipėdos specialioji mokykladaugiafunkcis centras „Svetliačiok“, specialioji ugdymo įstaiga „Klaipėdos Litorinos mokykla“, daugiavaikių šeimų asociacija „Mes“, privati įstaiga „Dyslexia centras“ (14 bendradarbiaujančių organizacijų).

 

Kviestiniai lektoriai ir menininkai: Nijole Goštautaite-Midttun, Ieva Dulinskaite, Akvilina Stanke, Barbora Suisse, Jurgita Žalgiryte-Skurdiene, Mintaute Sūdžiūte, Inga Norkūnienė, Loreta, Uzdraite, Viktorija Dambrauskaite, Ūla Šimulynaite, Martynu Lapu, Auste Jurgelionyte-Varne, Julija Vosyliūte, Simu Žaltausku, Egle Čėjauskaite-Gintale, Živile Malūkaite, Albertu Bukausku, Dainora Skrabuliene, Vida Juškaite, Saule Urbanavičiūte, Klaudija Armonavičiūte, Gertrūda Šernaitė-Juršiene (7 lektoriai, 15 menininkų).

 

Bendradarbiaujant su sveikatos specialistais, kviestiniais lektoriais ir menininkais parengti 29 teminiai užsiėmimai.

 

Įvykdyti 94 edukaciniai susitikimai, dedikuoti lankytojams su intelekto ir fiziniais sutrikimais, akliesiems ir silpnaregiams, kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, autizmo spektro sutrikimų bei kitų specialiųjų poreikių turintiesiems. Juose dalyvavo: 565 vaikai ir jaunuoliai, 1112 suaugusieji.

 

 

2023 m.

 

Partneriai: Daugiavaikių šeimų asociacija MES ir DYSLEXIA centras, Trakų neįgaliųjų užimtumo centras, Vilniaus Verkių mokyklos – daugiafunkcinis centras, BĮ dienos centras ,,Šviesa“, VšĮ dienos centras ,,Mes esame“, Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“, VšĮ ,,Draugiški autizmui“, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, BĮ ,,Vilniaus Lakštingalos namai“, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centro Vaikų psichiatrijos skyrius, BĮ Vilniaus Valakampių socialinių paslaugų namai, BĮ neįgaliųjų centras ,,Klaipėdos lakštutė“, Gargždų socialinių paslaugų centras, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija (15 bendradarbiaujančių organizacijų).

 

 

Kviestiniai lektoriai ir menininkai: Nijolė Goštautaitė-Midttun, Raimonda Duff, Vida Narveišytė, Jūratė Sušylaitė, Monika Bičiūnaitė, Greta Liekytė, Loreta Uzdraitė, Linas Žulkus, Audronė Baronienė, Karolina Nadzeikaitė, Donatas Linkus, Aušrinė Ščerbinskienė, Vida Juškaitė, Agnė Butkevičiūtė, Lina Zavadskė, Jelena Škulienė, Dainora Skrabulienė, Juozas Laivys, Barbora Suisse, Jurgita Žalgirytė-Skurdenienė (7 lektorės, 13 menininkų).

 

 

Projektą „Savas muziejus“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

 

Parengti edukaciniai užsiėmimai specialiųjų poreikių lankytojams LNDM padaliniuose:

 

2022 m.

SAVAS_MUZIEJUS_Laikrodžių_muziejaus_skrajutė

SAVAS_MUZIEJUS_Nacionalinės_dailės_galerijos_skrajutė

SAVAS_MUZIEJUS_Palangos_gintaro_muziejaus_skrajutė

SAVAS_MUZIEJUS_Prano_Domšaičio_galerijos_skrajutė

SAVAS_MUZIEJUS_Radvilų_rūmų_dailės_muziejaus_skrajutė

SAVAS MUZIEJUS_Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus skrajutė

SAVAS_MUZIEJUS_Vilniaus_paveikslų_galerijos_skrajutė

SAVAS_MUZIEJUS_Vytauto_Kasiulio_dailės_muziejaus_skrajutė

 

2023 m.

SAVAS MUZIEJUS_Palangos_gintaro_muziejaus_skrajutė

SAVAS MUZIEJUS_Vilniaus_paveikslų_galerijos_skrajutė

SAVAS_ MUZIEJUS_Radvilų_rūmų_dailės_muziejaus_skrajutė

SAVAS_ MUZIEJUS_Taikomosios_dailės_ir_dizaino_muziejaus_skrajutė

SAVAS_MUZIEJUS_Laikrodžių_muziejaus_skrajutė

SAVAS_MUZIEJUS_Nacionalinės_dailės_galerijos_skrajutė

SAVAS_MUZIEJUS_Vytauto_Kasiulio_dailės_muziejaus_skrajutė

SAVAS_MUZIEJUS_Prano_Domšaičio_galerijos_skrajutė_2023

 

 

                                            

Atnaujinta: 2024-04-04