Vilnius, Wilno, Vilne 1918–1948: vienas miestas – daug pasakojimų

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Parodos katalogas

 

Tarptautinę parodą „Vilnius, Wilno, Vilne 1918–1948. Vienas miestas – daug pasakojimų“ lydi autorių kolektyvo katalogas, kuriame pristatomas ir analizuojamas Vilniaus tarpukario, karo ir pokario metų meninis paveldas. Parodoje atskleidžiama, kaip to laiko Vilnių matė daugiataučio ir daugiakultūrio  miesto menininkai – pirma lenkiškosios kultūros atstovai, taip pat lietuviai, žydai, baltarusiai, rusai, ukrainiečiai ir kiti. Parodoje per amžininkų sukurtus vaizdus – tapybos ir grafikos kūrinius, fotografijas, skulptūrą – pristatomas sudėtingo laikotarpio Vilniaus vaizdinys. 1918–1948 m. miestas keliavo iš rankų į rankas – priklausė tai Lenkijai, tai Lietuvai, jį buvo okupavę ir naciai, ir sovietai. Okupacijos ir karai radikaliai ir negrįžtamai pakeitė gyventojų sudėtį ir socialinę struktūrą, paliko ryškų pėdsaką Vilniaus materialiajame kūne. Ši paroda – bandymas pabrėžti Vilniaus dailininkų bendruomenės svarbą, jos sudėtingumą ir dinamiką, nepaisant to, kad Vilnių jie vadino skirtingais vardais. 

 

Parodos kataloge publikuojami specialiai šiam leidiniui parašyti 24 žymiausių Lietuvos ir Lenkijos dailėtyrininkų ir istorikų straipsniai. 

 

 

Katalogo sudarytojai: Giedrė Jankevičiūtė, Andrzej Szczerski

 

Katalogo parengimo koordinatorės: Anna Kowalczyk, Ieva Mazūraitė-Novickienė, Gabrielė Radzevičiūtė

 

Katalogo dizainas: KLIMAITE KLIMAITE

 

Tekstų autoriai: Vytautas Ališauskas, Algė Andriulytė, Rasa Antanavičiūtė, Mariusz Bryl, Agnieszka Chmielewska, Magdalena Czubińska, Marija Drėmaitė, Arūnas Gelūnas, Giedrė Jankevičiūtė, Dariusz Konstantynów, Irena Kossowska, Laima Laučkaitė, Viktoras Liutkus, Iwona Luba, Dangiras Mačiulis, Ilona Mažeikienė, Grzegorz Piątek, Agata Pietrasik, Michał Pszcółkowski, Jan Wiktor Sienkiewicz, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Izabela Suchocka, Andrzej Sczerski, Jolanta Širkaitė, Maciej Szymanovicz

 

Vertėjai: Irena Aleksaitė, Jonas Malinauskas

 

Redaktorė Ieva Puluikienė

 

© Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2023

© Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023

© Muzeum Narodowe w Krakowie, 2023

 

Spausdino Standart Impressa

 

Tiražas 300

 

382 psl.

 

27,5 x 19,5 cm