Vilniaus paveikslų galerijos vadovas

Vilniaus paveikslų galerijos vadovas

Sudarytoja Dalia Tarandaitė

Redaktorė Leta Gaubaitė

Dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė

Vertėja Aušra Simanavičiūtė

Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2018

Spausdino „Standartų spaustuvė“

Tiražas 1000

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba

5 €

Adresas: Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius
Tel. / faks. (8 5) 212 0841, tel. (8 5) 212 4258
El. p. galerija@ldm.lt