Vieno kūrinio istorija. Pieter Danckers de Rij. Švedijos karaliaus Jono III portretas

Pieter Danckers de Rij (1605–1661). Švedijos karaliaus Jono III portretas. Apie 1643. Vario skarda, aliejus, 63×53.

Pieteris Danckersas de Rij buvo olandų dailininkas, kilęs iš žinomos tapytojų giminės. Apie 1640 m. jis atvyko į Abiejų Tautų Respubliką, dirbo Varšuvoje, Gdanske, Vilniuje, buvo Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vladislovo Vazos ir Jono Kazimiero Vazos dvaro tapytojas ir architektas. Mirė Rūdninkuose prie Vilniaus, sužeistas girioje jį užpuolusių plėšikų. Pasakojama, kad prieš mirtį dailininkas spėjo nupiešti užpuolikų portretus, padėjusius juos sugauti.

 

P. Danckersas tapė daugiausia portretus, sukūrė daug Lietuvos ir Lenkijos valdovų ir jų šeimos narių, su karaliaus dvaru artimus ryšius palaikiusių didikų portretų. 1640–1643 m. Varšuvos karališkosios pilies Marmuro kambariui jis nutapė 22 portretus, vaizdavusius Vladislovo Vazos protėvius – Vazų, Jogailaičių ir Habsburgų dinastijų atstovus. Portretai buvo aštuonkampio formos, nutapyti ant vario skardos.

Marmuro kambarį rekonstruojant 1769–1771 m., P. Danckerso kūriniai buvo nuimti. Vietoje jų pakabinti Marcello Bacciarelli nutapyti 25 Lenkijos ir Lietuvos valdovų atvaizdai. Kurį laiką buvę Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio rinkiniuose, Marmuro kambariui P. Danckerso nutapyti portretai pasklido po įvairias kolekcijas.

Tris portretus, vaizduojančius Žygimantą Augustą, jo motiną Boną Sforcą ir Zigmato Vazos uošvį, Vidinės Austrijos valdovą Karolį II, 1814 m. nupirko kunigaikštis Mykolas Jeronimas Radvila. Portretai papuošė naujają jo rezidenciją Nieborove. 1945 m. jie buvo perduoti Varšuvos nacionaliniam muziejui.

Du portretai XIX a. pateko į Vilniaus Senienų muziejaus rinkinius. Vladislovo Vazos žmoną Ceciliją Renatą Habsburgaitę vaizduojantis portretas kartu su kitais Vilniaus Senienų muziejaus eksponatais po 1863 m. sukilimo buvo išvežtas į Maskvą. Valstybiniame istorijos muziejuje Maskvoje jis tebėra iki šiol. Antras portretas, vaizduojantis Zigmanto Vazos tėvą, Vladislovo Vazos senelį Švedijos karalių Joną III Vazą, liko Vilniuje. Šiandien jis yra Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkiniuose ir eksponuojamas nuolatinėje Vilniaus paveikslų galerijos ekspozicijoje.

 

 

Kitose kolekcijose saugomus Marmuro kambariui P. Danckerso nutapytus portretus galima pamatyti šiomis nuorodomis:

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danckers_de_Rij_Sigismund_Augustus_01.jpg

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danckers_de_Rij_Bona_Sforza_01.jpg

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danckers_de_Rij_Charles_II_of_Austria_01.jpg

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Cecilia_Renata_by_Danckers_de_Rij.jpg

 

Aprašė Dalia Tarandaitė