Vaclovas Ratas. Anapus pusiaujo. Parodos katalogas

„Anapus pusiaujo/Beyond the Equator“ – tai dvikalbis leidinys, išsamiai pristatantis Vaclovo Rato (1910‒1973), vieno ryškiausių išeivijos lietuvių grafikų, kūrybą. Leidinys papildė to paties pavadinimo V. Rato parodą, 2021 m. vykusią Vytauto Kasiulio dailės muziejuje. „Anapus pusiaujo/Beyond the Equator“ sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje pristatoma V. Rato kūrybinė biografija, antroji, albuminė, skirta jo kūriniams. Be to, į leidinį įtraukti išsamūs priedai, kuriuose pateiktos svarbiausios menininko gyvenimo ir kūrybos datos, asmeninių ir bendrų parodų sąrašai, Lietuvos muziejuose saugomų jo kūrinių katalogas ir rinktinė bibliografija. V. Ratas savo kūrybinį kelią pradėjo lietuviškojoje grafikos mokykloje, drauge su Viktoru Petravičiumi, Pauliumi Augiu-Augustinavičiumi ir Telesforu Valiumi priklausė „didžiajam ketvertukui“, kaip juos pavadino Kazys Bradūnas, turėdamas galvoje reikšmingiausius tarpukario Lietuvos grafikus. Baigęs Kauno gimnaziją, V. Rataiskis (vėliau pakeitęs pavardę į Ratą) Kauno meno mokykloje studijavo grafiką pas Adomą Galdiką. Vėliau tobulinosi Italijoje, priklausė 1933 m. susikūrusiai grupei „Forma“, buvo aktyvus arsininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuolat dalyvavo parodose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. 1935 m. dalyvavo Lietuvos grafikos meno parodoje Čekoslovakijoje. Už Maironio baladės „Jūratė ir Kastytis“ medžio raižinių iliustracijas 1937 m. Paryžiaus pasaulinėje parodoje „Menas ir technika moderniame gyvenime“ apdovanotas Garbės prizu. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje (dab. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus) vyr. muziejininku. Tačiau sėkmingą meninę karjerą Lietuvoje nutraukė karas, dailininką su šeima nubloškęs į tolimąją Australiją. Nepaisant nelengvos pradžios, V. Ratas gana greitai įsitvirtino tenykščiame meno lauke ir tapo svarbiu bei aktyviu Australijos kultūrinio gyvenimo dalyviu. Albume pristatomas dailininko braižo formavimosi laikotarpis, toliau – du svarbiausi ankstyvieji gyvenimo etapai (lietuviškasis ir vokiškosios emigracijos), aptariami pirmieji tarptautinį pripažinimą pelnę darbai. Pereinant prie australiškosios dalies, pabrėžiamas grafiko susižavėjimas australų kultūra, pasinėrimas į tą jam nepažįstamą žemę ir egzotiškos gamtos bei kultūros interpretacijos. Trečiojoje dalyje pristatomi menininko kūrybiniai užmojai ir naujų formų paieškos. „Anapus pusiaujo/Beyond the Equator“ – solidus ir išsamus žymaus lietuvių išeivijos grafiko kūrybos ir biografijos liudijimas, puikiai papildantis išeivijos dailės tyrimų fondą.

 

 

 

 

Sudarytoja ir tekstų autorė Regina Urbonienė

 

Tekstų autorė Tojana Račiūnaitė

 

Recenzentės: dr. Ingrida Korsakaitė, dr. Margarita Matulytė

 

Redaktorės: Laura Patiomkinaitė-Čeikė, Gražina Rutskienė

 

Vertėja Albina Strunga

 

Dailininkė Rūta Mozūraitė

 

Fotografai: Gintarė Grigėnaitė, Audrius Kapčius, Antanas Lukšėnas, Rimantė Ropytė

 

Skenuotojai: Irena Aleksienė, Vaidotas Aukštaitis, Mindaugas Česlikauskas

 

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

 

Spausdino „Standart Impressa“

 

200 psl.

 

28,5 x 21,5 cm

 

Tiražas 300

 

Projektą finansuoja

 

Leidinį galima įsigyti internetu https://shop.lndm.lt/leidiniai/vaclovas-ratas-anapus-pusiaujo-797