Tarptautinė restauravimo specialistų konferencija Konsolidieren und Kommunizieren. Materialien und Methoden zur Konsolidierung von Kunst- und Kulturgut im interdisziplinären Dialog

Iš kairės į dešinę: R. Kasiulytė, J. Senvaitienė, J. Lukšėnienė ir Angela Weyer, Hornemann’o instituto direktorė. © LDM Prano Gudyno restauravimo centras

2017/2018 mokslo metais Žemutinės Saksonijos (Vokietija) taikomųjų mokslų ir meno aukštoji mokykla švenčia Kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo specialybės, dėstomos Hildesheime, 30 metų jubiliejų. Šiai progai pažymėti Hildesheimo katedros muziejuje – UNESCO Pasaulio paveldo objekte (!) – 2018 m. sausio 24–27 d. buvo surengta tarptautinė restauravimo specialistų konferencija Konsolidieren und Kommunizieren. Materialien und Methoden zur Konsolidierung von Kunst- und Kulturgut im interdisziplinären Dialog (liet. Konsolidavimas ir komunikavimas. Meno ir kultūros vertybių konservavimo medžiagos bei metodai – tarpsritinis dialogas), skirta restauravimo medžiagų ir metodų tyrimų, monitoringo ir praktinio pritaikymo bei kitiems aktualiems klausimams aptarti. 

Jubiliejinės konferencijos programoje – net 20 žodinių ir 12 stendinių pranešimų, kuriuos parengė Vokietijos, Šveicarijos, Austrijos, Italijos, Čekijos, Maltos, Jungtinės Karalystės, Egipto mokslinių restauravimo institucijų; P. Gudyno restauravimo centro specialistai pristatė 2 pranešimus: tapybos restauratorė Rūta Kasiulytė apie didelio formato tapybos kūrinių tvirtinimą (angl. Consolidation Aspect in the Restoration of Large Format Paintings);  restauravimo technologijų ekspertės Janina Lukšėnienė ir dr. Jūratė Senvaitienė (su bendraautoriais) – apie celiuliozės eterių panaudojimą struktūriniam tvirtinimui (angl. Application of Cellulose Ethers for Structure Consolidation).

Be to, konferencijos metu vyko gyvos diskusijos restauravimo medžiagų tyrimų ir pritaikymo praktiniame darbe klausimais, surengtas praktinis polimerinių tinklelių, skirtų lokaliam tvirtinimui, gamybos seminaras.

Visa konferencijos medžiaga prieinama internete: 

https://www.hornemann-institut.de/german/epubl_tagungen44.php 

https://www.hornemann-institut.de/german/epubl_ausgabe5.php