Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Muziejai ir restauravimas kultūros paveldo išsaugojimo kontekste: dabarties iššūkiai“

2018 m. birželio 7–8 d. nacionaliniame Kijevo Pečorų istoriniame ir kultūriniame draustinyje vyko tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Muziejai ir restauravimas kultūros paveldo išsaugojimo kontekste: dabarties iššūkiai“. Be šeimininkų ukrainiečių, konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Anglijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Čekijos, Estijos, Lenkijos, Lietuvos ir Turkmėnistano. P. Gudyno restauravimo centro specialistai pateikė keturis žodinius pranešimus. 

Algimanto Vaineikio,  Janinos Lukšėnienės ir dr. Jūratės Senvaitienės  pranešime „Celiuliozės eteriai – klijai aliejinei tapybai dubliuoti“ pristatyti celiuliozės eterių tyrimų rezultatai, išsamiai aptartos galimybės šias medžiagas panaudoti kaip klijus, konsolidantus ir įvairių valymo mišinių priedus.   

Ingos Petkutytės ir bendraautorių pranešime „Nežinomo XVII a. tapytojo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo paveikslas. Tyrimai ir restauravimas“ pateikta Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios, kuriai priklauso šis paveikslas, istorija; kūrinio ankstesnio restauravimo detalės, kurios buvo atskleistos technologinių tyrimų metu, ir paveikslo dabartinio restauravimo koncepcija bei rezultatai. 

Olgos Ščit pranešime „Muziejinių kolekcijų prevencinis konservavimas ir jo reikšmė saugant kultūrinį paveldą“ nagrinėta muziejų patalpų mikroklimato įtaka kūrinių būklei, aptarta mikroklimato monitoringo reikšmė, pristatyti muziejinės aplinkos sąlygų gerinimo būdai. 

Virginijos Žigelienės ir bendraautorių pranešime „Antepedijus iš stiklo karoliukų su Švč. M. Marijos monograma. Tyrimai ir restauravimas“ pateikti šio eksponato technologinių tyrimų rezultatai, atskleidžiantys antepedijaus atlikimo techniką ir panaudotas medžiagas, pristatyta restauravimo metodika ir eksponato paruošimo saugojimui bei eksponavimui planas. Restauruojant antepedijų, trūkstami spalvoti stiklo karoliukai buvo išlieti iš epoksidinės dervos specialiai pagamintose formose ir įausti į pažeidimų vietas. Tai unikalus restauravimo procesas, pirmą kartą atliktas P. Gudyno restauravimo centre.

Be plenarinių sesijų, konferencijos metu vyko diskusijos įvairiais restauravimo ir tyrimų klausimais, buvo keičiamasi nuomonėmis ir patirtimi. Kultūrinėje programoje buvo numatytas Kijevo Pečorų lauroje esančių muziejų lankymas, restauruotų kūrinių parodos apžiūrėjimas, vizitas į Ukrainos nacionalinį dailės muziejų. Lankydamiesi Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje, į kurią mus pakvietė kultūros atašė Jurgis Giedrys, pasakojome apie P. Gudyno restauravimo centro veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą, dvišalius tyrimų ir restauravimo projektus, specialistų mainus, vykdomus su Ukrainos ir kitų šalių muziejais bei restauravimo įstaigomis.