Projektas „Chodkevičių rūmų administracinio pastato modernizavimas diegiant energijos efektyvumo priemones“, finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus pradeda įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Chodkevičių rūmų administracinio pastato modernizavimas diegiant energijos efektyvumo priemones“ (projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0006) pagal priemonę 04.3.1-VIPA-T-113  „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Projekto tikslas – atnaujinti Chodkevičių rūmų administracinį pastatą (Didžioji g. 4, Vilnius), siekiant, kad jis atitiktų ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę, ir taip mažinti suvartojamos energijos sąnaudas. Šiuo metu šilumos energijos sąnaudos, tenkančios 1 m2, šiame pastate yra kur kas (beveik 1,5 karto) didesnės nei kituose suremontuotuose pastatuose. Audito metu nustatyta, kad pastato energijos sąnaudos ir išlaidos joms padengti yra viršnorminės, t. y. neatitinka pastatams, apibrėžtiems straipsnyje 2.01.02.2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, keliamų reikalavimų. Įgyvendinus projektą, numatoma energijos suvartojimo kiekį sumažinti daugiau kaip 30 proc., t. y. pasiekti, kad pastatas atitiktų C energinio naudingumo klasę.

 

Įgyvendinus projektą, bus atnaujintas Chodkevičių rūmų administracinis pastatas. Sutvarkyta infrastruktūra galės naudotis visos tikslinės projekto grupės, muziejaus administracija ir kūrybinis personalas, o muziejus taupys energijos sąnaudoms skirtas lėšas.