Stebėdamas įvairių artefaktų restauravimo procesus Prancūzų instituto Lietuvoje mediatekos darbuotojas Loikas Salfati (Loïc Salfati) bendravo su žmonėmis, kurių kasdieninis darbas yra rūpintis kultūros paveldo išsaugojimu, pradėjo fotografuoti. Rūpėjo viskas: aplinka, darbo įrankiai, kūriniai, bet svarbiausia – kilnios profesijos žmonės. Nuotraukų autorius nori parodyti restauratorių darbą, kurį jie atlieka, būdami autorių šešėlyje. Plačiau skaitykite straipsnyje „Loïc Salfati. Loiko Salfati (Loïc Salfati) fotografijos projektas LDM Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre“

2011 m.

Didžioji g. 4, LT 01128, Vilnius