Prano Gudyno restauravimo centras

Restaur_51

LNDM Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre konservuojami, restauruojami ir tyrinėjami tapybos, grafikos, skulptūros kūriniai, tekstilės, keramikos, metalo dirbiniai, baldai, archeologiniai radiniai. Kasmet restauruojama apie 1500 kūrinių, saugomų Lietuvos dailės muziejaus, kitų Respublikos bei savivaldybių muziejų rinkiniuose, bažnyčiose, privačiose kolekcijose, užsienio muziejuose, dar tiek pat eksponatų paruošiama ilgalaikiam saugojimui.
Restauravimo centre restauruoti kūriniai sudaro Vilniaus paveikslų galerijos, Radvilų rūmų, Klaipėdos laikrodžių, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės, Lietuvos Nacionalinio bei daugelio kitų Lietuvos muziejų ir galerijų ekspozicijas, puošia Vilniaus Arkikatedrą, Visų Šventųjų bažnyčią, yra daugybės kitų rinkinių ir kolekcijų pasididžiavimas.
Šimtai kūrinių restauruoti Baroko kelio, Vienuolynų dailės, Vilniaus klasicizmo, „Krikščionybė Lietuvos mene“ parodoms.
Muziejinių vertybių tyrinėjimas, konservavimas ir restauravimas nėra vienintelė Restauravimo centro veiklos kryptis. Čia rengiami seminarai konservatoriams ir muziejų rinkinių saugotojams. Centre individualiai stažuojasi kitų įstaigų restauratoriai. Restauravimo centro specialistai kartu su aukštosiomis mokyklomis – Vilniaus dailės akademija ir Vilniaus universitetu – rengia būsimuosius restauratorius ir restauravimo technologus.

Darbo laikas:

  • Pirmadieniais – ketvirtadieniais – nuo 8.30 val. iki 17.30 val.
  • Penktadieniais ir prieš valstybines šventes – nuo 8.30 val. iki 16.30 val.
  • Pietų pertrauka – nuo 12.15 val. iki 13.00 val.

Atnaujinta: 2022-12-16