Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vykdomas projektas didins muziejų ir galerijų prieinamumą asmenims su negaliomis 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Kultūros ministerijos finansuojamas projektas „Auditorijos plėtros ir paslaugų prieinamumo gerinimas LNDM padaliniuose Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje“ aprėpia net aštuonis iš vienuolikos Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) padalinius: Vilniaus paveikslų galeriją, Radvilų rūmų dailės muziejų, Taikomosios dailės ir dizaino muziejų, Nacionalinę dailės galeriją, Vytauto Kasiulio dailės muziejų Vilniuje, Palangos gintaro muziejų, Klaipėdoje veikiančius Laikrodžių muziejų ir Prano Domšaičio galeriją. Prie prieinamumo gerinimo veiklų įgyvendinimo prisidės net 9 partneriai: skirtingų poreikių turinčius žmones atstovaujančios organizacijos ir mokymo įstaigos.  

 

Kiekvienas LNDM padalinys yra skirtingai pritaikytas įvairių poreikių turintiems lankytojams. Todėl reaguojant į darbo praktikoje iškylančius, bendruomenių išreikštus poreikius, ekspozicijų ir parodų specifiką, edukacinių veiklų planą ir esamą infrastruktūrą, yra numatomi konkrečiai jų auditorijai reikalingiausius ir aktualiausius sprendinius. Jie bus įgyvendinami atsižvelgiant į muziejinių paslaugų prieinamumo ir atvirumo kiekvienam nuostatą. Planuojama sukurti audiogidus regos negalių turintiems asmenims dvejuose padaliniuose, video gidus lietuvių gestų kalba klausos negalių asmenims keturiuose padaliniuose, net šešiuose padaliniuose įrengti nusiraminimo erdves autizmo spektro sutrikimų turintiems asmenims, aštuonis padalinius aprūpinti judėjimą parodose ir ekspozicijose palengvinančias priemones (neįgaliojo vežimėlius, vaikštynes).  

 

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Svarbi projekto dalis ir jo ilgalaikiškumo garantija – visų LNDM padalinių darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su lankytojais ir susiduriančių su skirtingais jų poreikiais, mokymai. Jie bus rengiami kasininkams, salių prižiūrėtojams, edukatoriams, viešų renginių koordinatoriams ir kt. 

 

LNDM muziejų ir galerijų pritaikymas asmenims su negaliomis atliepia muziejaus vertybes ir veiklos strategiją. Joje akcentuojamas įsiklausymas į lankytojų poreikius ir jų atliepimas, siekiant atskleisti meno svarbą ir jo kuriamą teigiamą pokytį kasdieniame žmonių gyvenime. Projekto veiklos taip pat įtrauktos tarp 2024 m. LNDM prioritetų. 

 

Informaciją apie projektą teikia LNDM Nacionalinės dailės galerijos edukacinių programų kuratorė ir projekto „Auditorijos plėtros ir paslaugų prieinamumo gerinimas LNDM padaliniuose Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje“ vadovė Eglė Nedzinskaitė el.p. egle.nedzinskaite@ndg.lt