Lietuvos dailės muziejus dėkoja 2019 metų donatoriams

Aleksandra Fledžinskaitė–Kašubienė. Kiautų gyventojai V. 1989

Už padovanotus autorinius kūrinius ir muziejines vertybes dėkojame:

 

Astai Marijai Baškauskas, Lietuva

Evai Kubosaitytei-Kubbos, Australija

Ramonai Ratas-Zakarevičienei, Australija

Faustui Sadauskui, Australija

Evei Fransis Wiks-Puodžiūnaitei, Australija

Leekai Kraucevičiūtei-Gruzdeff, Austarlija

Jazminai Cininas, Australija

Juditai Zitai Rimkevičienei, Lietuva

Aleksandrai Fledžinskaitei-Kašubienei (1923-2019), JAV

Guodai M. Kašubai-Burr, JAV

Viktorijai Kašubaitei-Matrangai, JAV

Karolinai Lei, Australija

Ritai Baltušytei-Ormsby, Australija

Gražinai Bakulaitienei, Lietuva

Žilvinui Landzbergui, Lietuva

Kun. Juliui Sasnauskui, Lietuva

Petrui Balčiui, Lietuva

Amirui Maimonui, Izraelis

Ingrydai Suokaitei, Vokietija

Rolandui Helmeriui, Vokietija

Nauriui Kalinauskui, Lietuva

Deivydui Jotaučiui, Lietuva

Virgilijui ir Romai Šlipaičiams, Lietuva

Denisui Nikitenkai, Lietuva

Militai Dabkevičienei, Lietuva

Stanislovai Naujokaitienei, Lietuva

Snaigei Šileikai, Kanada

Stanislavai Aldonai Gedvilaitei, Lietuva

Stanislavai Černevičienei, Lietuva

Mortai Baužienei, Lietuva

Petrutei Masiulionytei, Lietuva

Margaritai Čepukienei, Lietuva

Laurai Grigaliūnaitei, Lietuva

Zitai Alinskaitei-Mickonienei, Lietuva