LDM Prano Gudyno restautavimo centro restauratorės Rūtos Kasiulytės dalyvavimas tarptautinėje restauravimo konferencijoje „Tapybos ant vario ir kitų metalinių pagrindų restauravimas: gamyba, irimas ir konservavimo iššūkiai“

© LDM Prano Gudyno restauravimo centras

2017 m. sausio 25–29 d. tapybos restauratorė Rūta Kasiulytė dalyvavo tarptautinėje restauravimo konferencijoje „Tapybos ant vario ir kitų metalinių pagrindų restauravimas: gamyba, irimas ir konservavimo iššūkiai“ (Paintings on copper (and other metal plates): Production, degradation and conservation issues), kuri vyko Ispanijoje, Valensijos miesto Politechnikos universitete. Šioje konferencijoje R. Kasiulytė pristatė stendinį pranešimą „Lietuvos dailės muziejaus dvipusio paveikslo ant vario skardos restauravimas“ (Conservation of a double-sided painting on copper plate at the Lithuanian Art Museum). Šį pranešimą autorei teko pristatyti ir gyvai, rodant skaidres ir jas komentuojant. Atsakant į auditorijos klausimus, pasakota apie Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centro veiklą, be to, dalyvauta diskusijoje restauravimo klausimais.