Juozapas Kamarauskas. Kūrinių katalogas

Kamarauskas_virselisDailininko, inžinieriaus, architekto kūrybinis palikimas Lietuvos dailės muziejuje

Kūrinių katalogas

Sudarytoja Rima Rutkauskienė
Vertėja Albina Strunga
Dailininkė Loreta Uzdraitė
Išleido Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras. Vilnius, 2016
Tiražas 500 egz.
20 €

 

Rėmėja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

 

 

 

 

 

Turinys / Contents

 

Pradžia / Beginning

9 / Rima Rutkauskienė. „Apie vieną Vilniaus mylėtoją“

17 / Rima Rutkauskienė. “On someone who loved Vilnius”

23 / Edita Povilaitytė-Leliugienė. Juozapo Kamarausko architektūrinis pasakojimas

27 / Edita Povilaitytė-Leliugienė. Juozapas Kamarauskas’ architectural narrtive

33 / Albumas / Album

133 / Katalogas / Catalogue

134 / Vilniaus miesto planai / Plans of Vilnius city

134 / Aukštutinė pilis / Upper Castle

140 / Žemutinė pilis / Lower Castle

141 / Vilniaus gynybinė siena ir vartai / Vilnius defensive wall and gates

142 / Vilniaus bažnyčios / Vilnius churches

148 / Kitų konfesijų maldos namai / Houses of prayer of other confessions

149 / Vilniaus kapinės / Cemeteries in Vilnius

150 / Panoramos / Panoramas

 150 / Kiti Vilniaus pastatai / Other buildings in Vilnius

153 / Vilnius ir apylinkės / Vilnius and surrounds

157 / Kiti Lietuvos miestai / Other Lithuanian towns

164 / Už Lietuvos / Beyond Lithuania

166 / Kompozicijos / Compositions

166 / Akvarelių albumas / Watercolour album. 1899–1912

170 / Eskizai, piešiniai / Sketches, drawings

193 / Santrumpos / Abbreviations

193 / Rinktinė bibliografija / Selected bibliography

195 / Reprodukuojamų fotografijų ir dokumentų sąrašas / List of reproduced photographs and documents

Pabaiga / The End