Įsibėgėjo LNDM vykdomas projektas „Dovana Lietuvai: Jurgio Mikševičiaus kūrybos sugrąžinimas į tėvynę”

Pastaruosius penkerius metus Lietuvos nacionalinis dailės muziejus glaudžiai bendradarbiauja su Australijos lietuvių bendruomene (ALB), supažindindamas Lietuvos meno mylėtojus su tolimojo žemyno menininkų kūryba. 

 

Š. m. balandžio 27 d. iš Sidnėjaus į Klaipėdą išplaukė krovininis laivas „Santa Vanessa“, gabenantis vertingą krovinį – Jurgio Medgardo Mikševičiaus (1923–2014) kūrybinį palikimą, kurį Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui dovanojo dailininko dukros Carolyn Leigh ir Helena Miksevicius. LNDM pasieks 75 Australijoje kūrusio lietuvių menininko tapybos ir grafikos kūriniai. Juos transportavimui parengė Australijos kompanija „Grace Worldwide“, kelionę vykdo ir prižiūri „Mediterranean Shipping Company“. Vertingos dovanos tikimasi sulaukti Klaipėdos uoste š. m. birželio 26 dieną. 

 

Po Antrojo pasaulinio karo į Australiją atvykusių Baltijos šalių emigrantų būryje vizualiųjų menų srityje labiausiai išsiskyrė lietuviai. Tarp jų – tapytojas ir grafikas Jurgis Mikševičius. 2016 m. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje įvyko pirmasis nedidelis jo kūrybos pristatymas Lietuvos žiūrovui. Šiemet minimos 100-osios šio dailininko gimimo metinės, tad LNDM ruošiasi tęsti Australijos lietuvių menininkų kūrybos tyrimus ir 2024 m. pristatyti Lietuvoje pirmąją J. Mikševičiaus kūrinių retrospektyvą. Šiuo projekto veiklų pavyzdžiu tikimasi paskatinti Lietuvos kultūrai reikšmingo lituanistinio paveldo išsaugojimą ir jo sugrąžinimą į tėvynę. 

 

Jurgis Mikševičius gimė 1923 m. Šiauliuose inžinieriaus Medgardo ir gydytojos Elenos šeimoje. 1940 m. baigė berniukų „Aušros“ gimnaziją Kaune. Šeimai pasitraukus iš Lietuvos, būsimasis dailininkas mokėsi Berlyne, 1946 m. studijavo architektūrą Darmštato technikos universitete. Lankė Darmštato kūrybines meno dirbtuves, ugdžiusias pagal Bauhauzo mokyklos principus, mokėsi spalvų teorijos, abstrakcijos pagrindų, dizaino. Studijų metai Vokietijoje subrandino J. Mikševičių kaip menininką, suformavo estetinių vertybių sistemą, išlavino meninį skonį. 

 

1948 m. dailininkas iš Vokietijos emigravo į Australiją. Pradžioje gyveno ir dirbo migrantų stovykloje Betcherste (Naujasis Pietų Velsas), dekoravo sales. 1949 m. persikėlė į Kanberą, kur dvejus metus dirbo statybose. Tais pačiais metais pirmasis iš lietuvių tapo Kanberos dailininkų sąjungos nariu, 6–7 deš. dalyvavo parodinėje veikloje. 1953 m. dailininkas persikėlė į Sidnėjų, ten susituokė su Elva Lucas. Tik atvykęs į Sidnėjų, J. Mikševičius reiškėsi Šiuolaikinio meno asociacijos veikloje, rengė dailės parodas. Buvo vienas iš pabaltijiečių menininkų grupuotės „Šešios kryptys“ („Six Directions“) steigėjų (1956). Rengė bendras parodas su lietuvių menininkais (Algirdu Šimkūnu, Henriku Šalkausku ir kt.). Dirbo dailės pedagogu Birongo (Birrong), Beverli Hilso (Beverly Hills) ir Askvito (Asquith) mergaičių mokyklose. 

 

Tapytojas sukūrė peizažų, portretų, natiurmortų, abstrakčių kompozicijų, dekoravo interjerus. J. Mikševičiaus kūryboje išskiriami keli stilistiniai etapai. Paveiksluose išreikšta intensyvi emocinė būsena artima vokiečių ekspresionistų – Ernsto Ludwigo Kirchnerio, Karlo Schmidto-Rottluffo, Erico Heckelio – kūrybai. Naujos spalvinės harmonijos paieškos, moderni raiška suartina jį su Paulio Klee abstraktais ir avangardistiniais eksperimentais, meditacinės nuotaikos – su indiška misticizmo praktika. Dailininko kūryboje susipina skaudžios europinės karo patirtys, meilė Australijos kraštovaizdžiui, šiltas ir jautrus santykis su žmogumi, sakralumo matmuo. Kūrinių savo kolekcijose turi Australijos nacionalinė galerija Kanberoje, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, jo darbų esama ir privačiose kolekcijose. 

 

J. Mikševičiaus kūrybos sugrąžinimą į Lietuvą parėmė LR Kultūros taryba, Pasaulio lietuvių bendruomenė, Australijos lietuvių fondas, Australijos lietuvių bendruomenė, BTA draudimas, UAB „Metida“ ir privatūs rėmėjai. LR Kultūros tarybos, ALB ir kitų donatorių parama jau padėjo pargabenti į Lietuvą Henriko Šalkausko, Evos Kubbos ir Vaclovo Rato kūrinius.