„Iš nusidėjėlių didžiausia“: Vladislovo Neveravičiaus paveikslas „Atgailaujanti šv. Marija Magdalietė“

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Šis leidinys skirtas parodai „Iš nusidėjėlių didžiausia: Vladislovo Neveravičiaus paveikslas „Atgailaujanti šv. Marija Magdalietė“, Vilniaus paveikslų galerijoje pristačiusiai vieną populiariausių senosios dailės kūrinių Lietuvoje. Parodos kuratorė, sudarytoja ir tekstų autorė dailėtyrininkė Joana Vitkutė teigia: „Viliamasi, kad ši pirmojo taip visuotinai populiaraus Lietuvos dailės kūrinio istorija XXI a. žiūrovams primins ir patvirtins gerai senosios dailės mėgėjams žinomą taisyklę – iš pirmo žvilgsnio nebylus senovinis paveikslas (kaip ir jo autorius) dažnai slepia kone kino filmo vertą pasakojimą.“ Šiuo leidiniu pristatomas tiek pats paveikslas, vaizduojantis šv. Mariją Magdalietę, tiek ir jo istorinis, visuomeninis, meninis ir netgi literatūrinis kontekstas. Čia pateikiama paveikslo autoriaus tapytojo Vladislavo Neveravičiaus (1814/1815–1891) biografija, jo meninė veikla, žymiausi darbai bei kūrybinis palikimas, išsamiai aprašomas įžymiojo paveikslo siužetas, jo ikonografija ir formalioji analizė. Tačiau ne mažiau įdomios yra ir „Šv. Marijos Magdalietės“ atsiradimo aplinkybės – jis sukurtas, prototipu laikant belgų kilmės tapytojo Jeano Baptisteʼo Lodewijko Maeso paveikslą „Atgailaujanti šv. Marija Magdalietė“. Tai nėra akla belgų autoriaus kopija; V. Neveravičiaus kūrinys – ambicinga ir talentinga interpretacija, pelnytai sulaukusi didžiulio populiarumo ir entuziastingų amžininkų reakcijų, apie kurias taip pat pasakoja J. Vitkutė. Galiausiai – garsusis paveikslas įkvėpė ir literatus, žinomi trys jam skirti XIX a. eilėraščiai. Šis lietuvių ir anglų kalbomis išleistas leidinys, kaip ir paroda – tai vieno tapybos darbo kelionė į žiūrovų ir skaitytojų širdis ir protus; langelis, pro kurį atsiveria vienu objektu paremta, bet labai ryški ir gyva XIX a. dailės ir visuomenės gyvenimo panorama. 

 

Kuratorė, leidinio sudarytoja ir tekstų autorė Joana Vitkutė

Koordinatorė dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

Mokslinės konsultantės: dr. (hp) Rūta Janonienė, dr. Reda Griškaitė, Dalia Tarandaitė

Redaktorė Ilona Čiužauskaitė

Vertėjos: prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė, dr. Raminta Bumbulytė

Dailininkė Loreta Uzdraitė

Fotografas Antanas Lukšėnas

Skaitmenintojas  Vaidotas Aukštaitis

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022

Spausdino UAB „Petro ofsetas“

48 psl.

25 x 19,7 cm

Tiražas 400

 

Leidinį galima įsigyti internetu https://shop.lndm.lt/leidiniai/is-nusidejeliu-didziausia-parodos-katalogas-167