In memoriam Vytautas Victor Kasiulis

Vytautas Victor Kasiulis. Fot. Tomas Kapočius

2021 m. gruodžio 2 dieną netekome muziejaus bičiulio, donatoriaus, dailininko Vytauto Kasiulio sūnaus Vytauto Victor Kasiulio. 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Vytauto Kasiulio šeimai ir artimiesiems.

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus bendruomenė