Hommage donatoriams. Vilniaus paveikslų galerijos pradžia. Parodos katalogas

Paroda „Hommage donatoriams. Vilniaus paveikslų galerijos pradžia“ Vilniaus paveikslų galerijoje – tai atminimo ir dėkingumo aktas žmonėms, kurie aukojo meno kūrinius XX a. pradžioje įkurtoms muziejinėms institucijoms. Šiandien jų kolekcijos sudaro seniausią, vertingą Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus eksponatų dalį. Tai paroda apie muziejaus rinkinių ištakas – privačių asmenų dovanas. Šios parodos proga išleistas katalogas – galimybė ištirti, priminti ir įvertinti XX a. pradžios kolekcininkų ir donatorių veiklą. Išsamiame menotyriniame parodos kuratorės dr. Laimos Laučkaitės tekste rekonstruojamas XX a. pradžioje klestėjęs dovanojimo fenomenas, jo priežastys, užmojai ir istorija kaupiant krašto dailės paveldą. Pristatoma dviejų muziejinių draugijų veikla (1907 m. patriotiškai nusiteikę visuomenės veikėjai, filantropai įkūrė net dvi institucijas – Vilniaus mokslo ir meno muziejaus draugiją (Towarzystwo Muzeum Nauki i Sztuki w Wilnie) bei Vilniaus mokslo bičiulių draugiją (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie). Per trumpą laiką šių draugijų nariai – dvarininkai, inteligentai ‒ sukaupė didžiulę biblioteką, archyvinių dokumentų, istorijos, archeologijos, gamtos, kultūros objektų kolekciją, kurioje svarbią vietą užėmė dailės kūriniai. Jie ir sudaro parodos bei katalogo turinį. Ekspozicijos apimtis leido parodyti tik pagrindinių mecenatų kolekcijas, tad paroda sudaryta iš keturių skyrių: „Vladislovo Tiškevičiaus kolekcija“, „Kanuto ir Boleslovo Ruseckų rinkinys“, „Fiorentinių dinastijos palikimas“, „Antono Kolb-Seleckio įnašas“. Šie skyriai aptariami ir kataloge, pristatant donatorių ir kolekcininkų asmenybes bei jų veiklos istoriją. Albuminė katalogo dalis pateikia daug išsamesnį dovanotojų ir jų paaukotų kūrinių sąrašą nei parodos ekspozicija. Leidinyje publikuojamas ir archyvuose užfiksuotų, tačiau LNDM neidentifikuotų dovanojimų sąrašas. Nors Lietuvos ir Lenkijos archyvuose išliko ne visi XX a. pradžioje sudaryti donatorių sąrašai, o ir išlikusieji gana fragmentiški, mėgėjiški, jų atribucija irgi kelia abejonių, eksponatų metrika dažnai netiksli, paroda „Hommage donatoriams. Vilniaus paveikslų galerijos pradžia“ ir katalogas – tai solidi tyrimų pradžia, įvadas į tolimesnes mecenatų paieškas bandant rekonstruoti pamirštą XX a. pradžios muziejinių draugijų dovanojimų istoriją.

 

 

 

Leidinio sudarytoja ir tekstų autorė Laima Laučkaitė

 

Leidinio katalogo sudarytoja Rima Rutkauskienė

 

Recenzentai: Helmutas Šabasevičius, Aušrinė Cemnolonskė

 

Redaktorė Laura Patiomkinaitė-Čeikė

 

Vertėjai: Albina Strunga, Beata Piasecka

 

Dailininkė Loreta Uzdraitė

 

Fotografai: Antanas Lukšėnas, Paulius Makauskas

 

Skenuotojai: Irena Aleksienė, Vaidotas Aukštaitis, Mindaugas Česlikauskas

 

Išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

 

Spausdino UAB  „Petro ofsetas“

 

188 psl.

 

26,5 x 20,5 cm

 

Tiražas 400

 

Projektą finansuoja

 

Leidinį galima įsigyti internetu https://shop.lndm.lt/leidiniai/hommage-donatoriams-vilniaus-paveikslu-galerijos-pradz