Estijos nacionaliniame muziejuje Tartu (Estija) įvyko XI tarptautinė Baltijos šalių restauratorių konferencija „Kintantys kontekstai: nuo aplinkos iki idėjų“

© LDM Prano Gudyno restauravimo centras

2017 m. gegužės 24–27 d. Estijos nacionaliniame muziejuje Tartu (Estija) įvyko XI tarptautinė Baltijos šalių restauratorių konferencija „Kintantys kontekstai: nuo aplinkos iki idėjų“ (Changing Contexts: from Environment to Ideas). Joje buvo nagrinėjamos aktualios kultūros vertybių išsaugojimo problemos, susijusios su autentiškumo ir istorinės informacijos ilgalaikiu išsaugojimu, taikant šiuolaikiškus tyrimų metodus, restauravimo technologijas bei medžiagas. Tradiciniame forume dalyvavo įvairių specialybių restauratoriai, tyrinėtojai bei paminklosaugininkai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ispanijos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Ukrainos ir Vokietijos.

P. Gudyno restauravimo centro specialistai pateikė tris žodinius ir dvylika stendinių, pranešimų. Algimanto Vaineikio ir Janinos Lukšėnienės pranešime buvo pristatyta celiuliozės eterių tyrimų rezultatai ir jų panaudojimas tapybos kūrinių restauravimo praktikoje; Robertas Švelnikas apžvelgė istorinių baldų trūkstamų fragmentų rekonstrukcijos problematiką; Alfonso Šiaulio, J. Lukšėnienės ir Laimos Kruopaitės pranešime pristatytas Ablingos skulptūrų ansamblio restauravimas. Stendiniuose pranešimuose nagrinėtos kryždirbystės kūrinių, XIX a. procesijų altorėlio, meninių baldų, unikalaus XIX a. antepedijaus, išausto iš stiklo karolių, kinų medžio graviūrų ir kt. eksponatų restauravimo problemos, pristatyti 2011–2015 m. vykdyto tarptautinio IMAT projekto rezultatai. Be to, Restauravimo centro specialistai dalyvavo diskusijose, lankėsi Estijos nacionalinio muziejaus, Tartu universiteto bibliotekos ir Tartu istorijos archyvo restauravimo dirbtuvėse.