Ekskursija po parodą „Kazio Bradūno meno pasaulis“

2018 m. vasario 3 d. 12 val.

Kazys Bradūnas prie Viktoro Vizgirdos paveikslo „Kazio Bradūno apoteozė“

Ekskursijos dalyviai susipažins su K. Bradūnu, kaip dailės mylėtoju ir kritiku, pamatys jo sukauptą meno kolekciją, sužinos apie glaudžius poeto ryšius su lietuvių dailininkais ir jų abipuses kūrybos inspiracijas.

 

Dalyvauti ekskursijoje gali visi įsigiję muziejaus bilietą. Registracija į ekskursiją nereikalinga.