Centre – LDM Prano Domšaičio galerijos vedėja Kristina Jokubavičienė

Centre – LDM Prano Domšaičio galerijos vedėja Kristina Jokubavičienė