Lengvatos

50 proc. nuolaida taikoma:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, kitų šalių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas;
 • aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, kitų šalių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal 2 formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
 • nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, Lietuvos šaulių sąjungos nariams;
 • asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);
 • nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
 • pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams;
 • POLA kortelės turėtojams (vienam asmeniui – vienas lydintysis).

 

 

Nemokamai nuolatines ekspozicijas ir parodas lanko:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 • našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai;
 • asmenys, su negalia ir juos lydintys asmeniniai asistentai bei kiti lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
 • asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni;
 • Lietuvos muziejų darbuotojai;
 • Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;
 • visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį;
 • Lietuvos ir užsienio šalių žurnalistai;
 • visų tipų dailės bei meno mokyklų moksleiviai;
 • meno ir dizaino kolegijų studentai, Vilniaus dailės akademijos studentai;
 • Lietuvos dailininkų sąjungos nariai;
 • Lietuvos meno galerininkų asociacijos nariai;
 • Tarptautinės dailės kritikų asociacijos nariai;
 • gidai, pateikę valstybinės institucijos išduotą tarnybinį gido pažymėjimą;
 • meno kūrėjo statusą turintys asmenys;
 • Lietuvos dailės istorikų draugijos nariai;
 • mokytojai, lydintys mokinių grupes, kuriose ne mažiau kaip 10 asmenų, arba lankantys parodas pasiruošimo integruotoms pamokoms arba pamokoms muziejuje tikslais savarankiškai;
 • mokytojai, lydintys vaikus į edukacinius užsiėmimus;
 • turizmo firmų nariai, kurie lydi ne mažiau kaip 10 Lietuvos Respublikos piliečių grupę ar ne mažiau, kaip 5 asmenų užsieniečių grupę;
 • Lietuvos šaulių sąjungos nariai dalyvaujantys organizuojant meno vertybių parodas ir jų šeimos nariai (tėvai, sutuoktiniai, nepilnamečiai vaikai);
 • Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai;
 • Ukrainos piliečiai, pateikę pilietybę įrodantį dokumentą;
 • mokyklų (gimnazijų, progimnazijų, pagrindinių mokyklų), kuriose ugdymas vykdomas pagal dailės pažinimo, dailės istorijos, dailėtyros kursą, moksleiviai;
 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojai;
 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pasieniečių mokyklos kursantai;
 • Pasieniečių klubo nariai;
 • Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ projektuose dalyvaujantys moksleiviai, mokytojai, kuriantys praktikai ir kultūros darbuotojai edukaciniais projektų įgyvendinimo tikslais;
 • Senjorų avilio narių bei VšĮ „Sveikatos metai“ globos skyriaus gyventojų grupės ir jas lydintys VšĮ „Sveikatos metai“ darbuotojai.

 

Nemokamai edukacinius užsiėmimus lanko:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 • našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai;
 • asmenys su negalia ir juos lydintys asmeniniai asistentai bei kiti lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
 • senjorai, lankantys edukacinius užsiėmimus pagal „Socialinio recepto“ programą padaliniuose Vilniuje;
 • Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, užsiregistravę į edukacinius užsiėmimus per internetinę platformą „Vilnius yra mokykla“.

Su Vilnius Pass kortele

 • LNDM Vilniaus miesto padalinių – Vilniaus paveikslų galerijos (Didžioji g. 4), Radvilų rūmų dailės muziejaus (Vilniaus g. 24), Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus (Arsenalo g. 3A), Vytauto Kasiulio dailės muziejus (A. Goštauto g. 1), Nacionalinės dailės galerijos (Konstitucijos pr. 22) – lankymas nemokamas. Daugiau informacijos svetainėje govilnius.lt

Nuolaidos ar lengvatos taikomos lankytojui pateikus teisę į jas liudijantį pažymėjimą

 

Atnaujinta: 2024-07-05