Nikolajus Rerichas ir Latvija. Parodos katalogas

Redaktorė Liuda Skripkienė

Vertėja Albina Strunga

Dailininkė Rūta Mozūraitė

Išleido Lietuvos dailės muziejus. Vilnius, 2017

Spausdino „Standartų spaustuvė“

Tiražas 500 

 

Leidinį galima įsigyti internetu https://shop.lndm.lt/leidiniai/nikolajus-rerichas-ir-latvija