Erika Liorančaitė. Klaipėdos pėdsakai II. Mok. R. Baukaitė