Pranas Gudynas Centre for Restoration

Address: A. Goštauto St. 9, Vilnius
Phone No.:  +370 5 261 9854, +370 5 261 7605
E-mail:
restauravimo.centras@lndm.lt

polichromija@lndm.lt

Dr. Jūratė Senvaitienė
Head of Department Tel/fax +370 5 261 7941 +370 5 261 9854, +370 5 261 7605,
mob. 8 659 57847
E-mail: jurate.senvaitiene@lndm.lt
 
Jurga Masiulytė Superior accountant

+370 5 261 7605, +370 5 261 9854

jurga.masiulyte@lndm.lt

 
Leonardas Mačys Chief Engineer +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Rasa Misevičienė
Senior museulogist +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
  Guard +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
 Department of Scientific Research   
Janina Lukšėnienė Head of Department  +370 5 261 7941, 261 9854, +370 5 261 7605  
Laboratory of the Physical Research   +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Tomas Ručys Technologist of restoration, II category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Laboratory of the Restoration Technology   +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Dr. Dalia Panavaitė Expert +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Dr. Jurga Bagdzevičienė, Dr. Olga Ščit Technologists-chemists. The highest category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Rūta Butkevičiūtė, Dr. Laima Grabauskaitė Technologist-chemist. I category +370 5 +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Irena Bubinienė Restorer-biologist. The highest category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Laboratory of the Photography   +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Vilma Šileikienė Restorer-protographer. I category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Department of Restoration and Conservation  
Algimantas Vaineikis Head of Department  +370 261 7605, +370 261 9854  
Workshop for Restoration of the Painting 
  Tel/fax +370 5 261 7941, +370 5 261 9854, +370 5 261 7605

 
Janina Bilotienė, Birutė Miškinienė, Inga Petkutytė, Linas Lukoševičius, Mantas Matuiza Restorers. The highest category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Teresė Blažiūnienė, Daiva Petrauskaitė, Žymantė Kasperavičienė, Rūta Kasiulytė, Jūratė Derkintienė Restorers. I category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Workshop for Restoration of the Graphics   +370 261 7605, +370 261 9854 
E-mail rcgrafika@gmail.com
 
Dalia Jonynaitė, Eglė Virpilaitienė Experts +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Janita Petrauskienė, Eglė Piščikaitė Restorers. The high category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Rytė Šimaitė Restorers. I category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Jurgita Blažytė, Paulius Zovė Restorers. II category    
Workshop for Restoration of the Textile
   +370 5 261 7941, +370 5 261 9854, +370 5 261 7605  
Dalia Valujevičienė, Elena Mazūraitė Experts +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Danutė Murauskienė, Jurga Bogdanaitė, Elena Jazbutienė, Vitalija Puodžiukienė, Audronė Petroševičiūtė Restorers. The highest category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Rima Togonidzė, Danguolė Daugirdienė, Virginija Žigelienė Restorers. I category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Workshop for Restoration of the Sculpture and Ceramics   Tel/fax +370 5 261 7941, +370 5 261 9854, +370 5 261 7605 

 
Aušra Pocienė, Lina Adomaitytė, Rasa Bieliauskaitė-Mikolaitienė, Leokadija Šalkovska Restorers. The highest category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Bronislava Kunkulienė Expert +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Workshop for Restoration of the Policromy Wood Sculptures and Frames    Tel/fax +370 5 261 7941, +370 5 261 9854, +370 5 261 7605
E-mail rcgrafika@gmail.com
 
Laima Kruopaitė, Alfonsas Šiaulys Experts +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Povilas Kuodis, Audronė Čyžienė, Audronė Davainienė, Greta Žičkuvienė Restorers. The high category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Mindaugas Zigmantas Restorer. I category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Workshop for Restoration of the Furniture
  Tel/fax +370 5 261 7941, +370 5 261 9854, +370 5 261 7605

 
Darius Varnas Restorer. The highest category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Arūnas Baublys, Robertas Švelnikas Restorers. I category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Rolandas Vičys Restorer. II category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Donatas Stasiulis Restorer. II category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Workshop for Restoration of the Metal Works   Tel/fax +370 5 261 7941, +370 5 261 9854, +370 5 261 7605

 
Eugenija Juknienė, Rimvydas Derkintis Restorers. The high category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Workshop for the Restoration of the Archelogical Findings   Tel/fax +370 5 261 7941, +370 5 261 9854, +370 5 261 7605

 
Laima Vedrickienė Expert +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  
Milda Jankūnienė, Sandra Garšvienė, Vytautė Lukšėnienė Restorers. The high category +370 5 261 7605, +370 5 261 9854  

 

Modified: 22/06/2022