Museum of Applied Arts and Design

Address: Arsenalo st. 3A, 01143 Vilnius
Phone No.: +370 5 262 8080
Email: tddm@lndm.lt

 

Džiuljeta Žiugždienė Head of the Museum of Applied Art

+370 5 262 8080

dziuljeta.ziugzdiene@lndm.lt

 

Albertas Spėčius Chief administrator

+370 5 262 8080

albertas.specius@lndm.lt

 

Liudmila Kalvaitienė
Senior specialist

+370 5 262 8080

 

Karolina Kunčinaitė Senior specialist

+370 5 262 8080

kuncinaite.k@gmail.com

 

Gustas Jagminas Senior specialist

+370 5 262 8080

ldmedukacijos@gmail.com

 

Regina Martavičienė Specialist

+370 5 212 1813 

 

Vigintas Malinauskas, Eglė Savlevičienė, Daiva Vaitiekutė Tour guides

+370 5 212 18 13

 

Marija Štukėnienė Cashier of publications

+370 5 262 8080

 

Rasa Amankavičienė Cashier of tickets

+370 5 262 8080

 

  Guard +370 5 262 8080

 

Modified: 02/09/2020