Paroda „Kazio Bradūno meno pasaulis“

2017 m. gruodžio 7–2018 m. kovo 4 d.

Viktoras Vizgirda. Kazio Bradūno apoteozė. 1989. Drobė, aliejus. Fot. Antanas Lukšėnas. © Elena Bradūnaitė-Aglinskienė

Visa savo kūrybine veikla poetas ir publicistas Kazys Bradūnas (1917–2009) formavo lietuvių egzilio kultūros pamatą, kurio kertinis akmuo yra tapatybę išsaugantis ir ją liudijantis menas. K. Bradūno prasminga egzistencija neatsiejama nuo literatūros, dailės, muzikos, teatro, kitų dvasinės bei intelektualiosios išraiškos formų.

 

Ypatingas K. Bradūno dėmesys lietuvių dailei ir bičiulių menininkų kūrybai inspiravo ne tik jo publicistines įžvalgas, bet ir poetinį žodį. Menui jautrus kūrėjas ilgus metus kaupė profesionaliosios dailės ir tautodailės kūrinius, o 1994 m. su savo kolekcija sugrįžo į Lietuvą ir gyveno jos apsuptas. K. Bradūno palikimą sudaro per 100 paveikslų, estampų, skulptūrų, medalių, ekslibrisų. Pirmasis šeštame dešimtmetyje poeto įsigytas kūrinys buvo jam patikęs Adomo Galdiko tapytas peizažas. Vėliau rinkinį papildė Prano Domšaičio, Viktoro Vizgirdos, Kazio Varnelio, Viktoro Petravičiaus, Alfonso Dargio, Žibunto Mikšio, Prano Gailiaus, Romo Viesulo darbai. Tarp jų – ir poeto kūrybą iliustravusių dailininkų Telesforo Valiaus, Vytauto O. Virkau, Gražinos Didelytės, Romo Oranto kūriniai. K. Bradūnas sukaupė ne tik dailės kolekciją, bet ir labai vertingą biblioteką, savo literatūrinės kūrybos, korespondencijos bei spaudos archyvą. 

 

Parodoje akcentuojamas K. Bradūno ryšys su Lietuvos menu, tapusiu svarbiu šaltiniu jo pasaulėjautai. Kelionių į Europą metu jis stengėsi pamatyti garsiausius meno paminklus, o jų vizijos vėliau atgimdavo poezijos posmais, patetiškais komentarais atvirlaiškiuose artimiesiems, pastabomis užrašų knygelėse. Bradūnų šeimos archyvą parodai dosniai atvėrė poeto dukra etnologė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. Meno kolekciją ekspozicijoje papildo rinktiniai Lietuvos dailės muziejaus kūriniai, kuriuos lydi poeto įvairiomis progomis rašyti komentarai, ir K. Bradūno autobiografiniai prisiminimai, paties poeto eilėraščių skaitymai – garso ir vaizdo dokumentai, saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve. Jauni menininkai Julija Matulytė ir Marius Juknevičius specialiai šiai parodai sukūrė vaizdo ir garso instaliaciją „Kazio Bradūno biblioteka“, kuri meditatyviai refleksuoja poeto kūrybinę aplinką. 

 

Parodos kuratorės: Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, Ilona Mažeikienė ir Regina Urbonienė

 

Projektą iš dalies finansuoja:

 

 

 

A. Goštauto g. 1, LT-01104 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6764
kasiulio.muziejus@lndm.lt

Taip pat žiūrėkite

Edukacija

Edukaciniai užsiėmimai, lydintys parodą „Kazio Bradūno meno pasaulis“

Galerija

Paroda „Kazio Bradūno meno pasaulis“. Spaudos konferencija

Paroda „Kazio Bradūno meno pasaulis“. Parodos atidarymas

Kultūros vakaras

Kazio Bradūno ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio susitikimas

Ekskursija

Ekskursija po parodą „Kazio Bradūno meno pasaulis“