Kazio Bradūno ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio susitikimas

2018 m. vasario 20 d. 18 val.

Viktoras Vizgirda. Kazio Bradūno apoteozė. 1989. Drobė, aliejus. Fot. Antanas Lukšėnas. Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės nuosavybė

Maloniai kviečiame Jus į parodos „Kazio Bradūno meno pasaulis“ užsklandos renginį „Kazio Bradūno ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio susitikimas“.

 

Dalyvauja poeto dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, pianistas Rokas Zubovas ir aktorius Andrius Bialobžeskis.

A. Goštauto g. 1, LT-01104 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6764
kasiulio.muziejus@lndm.lt

Taip pat žiūrėkite