Projektas „Palangos gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauracija ir pritaikymas šiuolaikiniams kultūrinio turizmo poreikiams“

Logotipai_geriLietuvos dailės muziejus Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 2013–2015 m. įgyvendino projektą „Palangos gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauracija ir pritaikymas šiuolaikiniams kultūrinio turizmo poreikiams“. Projektas vykdytas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmųprogramos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“.

Palangos gintaro muziejus buvo įkurtas 1963 m. rugpjūčio 3 d. grafų Tiškevičių rūmuose, pastatytuose 1897 m. gražiausioje Palangos vietoje – parke, netoli legendinio Birutės kalno ir Baltijos jūros. Muziejaus įkūrimą inicijavo ir kaupti eksponatus pradėjo buvęs Lietuvos dailės muziejaus direktorius Pranas Gudynas, o pirmąją ekspoziciją sukūrė ir iki šiol ekspozicinius bei tiriamuosius darbus tęsia ilgametis muziejaus vadovas Romualdas Budrys. Pasak jo, prieš renovaciją Tiškevičių rūmai buvo apgailėtinos būklės, nes kapitalinė restauracija buvo atlikta tik 1957 metais. Gintaro muziejaus veikimo laikotarpiu buvo naujinamas fasadas, keičiama stogo danga, bet visos komunikacijos buvo fiziškai ir morališkai susidėvėjusios. Muziejaus infrastruktūra nebuvo pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Lankytojų aptarnavimo zona buvo labai maža, trūko sanitarinių mazgų. Nuo 1963 m. Gintaro muziejų aplankė per 8 milijonus žmonių. Norint išlaikyti augantį lankytojų skaičių, buvo būtina atnaujinti muziejaus infrastruktūrą, pritaikyti ją didelio srauto vienu metu (pavyzdžiui, atvykus kruiziniams laivams) lankymui.

Įgyvendinus projektą, Palangos gintaro muziejus lankytojus pasitiko restauruotose ir atnaujintuose grafų Tiškevičių rūmuose, kuriuose atkurti istoriniai eksterjerai ir interjerai, įrengtos naujos aristokratų rūmų menių (I a.) ir gintaro (II a.) ekspozicijos. Pasak naujos ekspozicijos autoriaus R. Budrio, po daugiau nei 100 metų rūmai vis dar stebina grakštumu, įspūdinga europinės vertės architektūros ir gamtinės aplinkos derme. Juk ją sukūrė du visuotinai pripažinti meistrai – parko kūrėjas Edouard’as André (1840–1911) ir rūmų architektas Franzas Heinrichas Schwechtenas (1841–1924). Siekiant atkurti rūmų autentiką, teko ieškoti patikimų šaltinių. Palangos rūmų projektų techninių brėžinių ir piešinių archyvą pavyko surasti Berlyne, Slaptajame Prūsijos valstybės kultūros paveldo archyve (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz), kurį 2007 m. vasarą eksponavome Palangos gintaro muziejuje ir paskelbėme specialiame leidinyje. Išsamų Palangos vasaros rezidencijos apibūdinimą yra pateikusi lenkų architektūros istorikė Małgorzata Omilanowska.

Antrajame muziejaus aukšte lankytojams pristatoma atnaujinta ir patraukli gintaro ekspozicija. Mažuosius muziejaus svečius ypač džiugina padidinamieji stiklai, kuriuos galima stumdyti ir tokiu būdu įžiūrėti smulkiausias gintaro inkliuzų detales, taip pat intensyviai naudojami ir terminaluose veikiantys edukaciniai žaidimai. Įdomu tai, kad muziejaus rinkiniuose sukaupta per 30 tūkstančių eksponatų, tarp jų – apie 15 tūkstančių inkliuzų kolekcija, kuri yra viena didžiausių ir moksliniu požiūriu vertingiausių pasaulyje. Lietuvos dailės muziejus jau daugiau nei 50 metų ne tik renka, saugo, eksponuoja, bet ir atlieka mokslinius gintaro tyrimus. Taip pat daug dėmesio skiria ir dabarties gintaro meistrų, tęsiančių per daugelį amžių susiformavusias gintaro apdirbimo tradicijas, kūrybai. Nuolat rengiamos Lietuvos menininkų gintaro dirbinių parodos, vertingiausi autorių darbai papildo muziejaus fondus.

Muziejaus lankytojų patogumui iš esmės pakeista aptarnavimo zonos infrastruktūra: naujai įrengtas cokolinis aukštas, kuriame yra kasa, rūbinė, sanitariniai mazgai, motinos ir vaiko kambarys, taip pat sukurtas muziejuje visus metus veiksiantis ir atskirai nuo muziejaus ekspozicijų galintis funkcionuoti Baltijos jūros šalių kultūrinių susitikimų, meno renginių bei edukacijos centras. Naujai įrengta renginių salė konferencijoms, seminarams, koncertams, įsigyta visa reikalinga IT technika. Į muziejų gali patekti neįgalieji – tam pritaikytas keltuvas lauke bei liftas viduje, jungiantis cokolinį aukštą su abiem ekspozicijų aukštais.

Atsinaujinęs ir išgražėjęs Palangos gintaro muziejus laukia visų naujovėmis dar nespėjusių pasidžiaugti lankytojų kasdien nuo 11 iki 17 val., sekmadieniais – nuo 11 iki 16 val. Nedirba tik pirmadieniais.

Vytauto g. 17, LT-00101 Palanga
+370 460 30 314
gintaro.muziejus@lndm.lt