Integruotos pamokos parodoje „Chagall. Picasso. Ernst. Keramika ir gobelenai“

Fot. Gintarė Grigėnaitė

Dailės pamoka

 

Markas Šagalas – menininkas, kurio kūryba kalba apie džiaugsmą, meilę, stebuklus

 

Skraidančios figūros, žmonės, turintys dvigubą veidą, vyrai ir moterys, regis, susilieja į vieną visumą – tai atpažįstamas Marko Šagalo braižas. Dailininko kūrybą žiūrovai stengiasi suprasti savaip. Nors pats kūrėjas buvo įsitikinęs, kad neįmanoma ir nereikia paaiškinti kiekvieno siužeto ar suprasti metaforų, kuriomis persunkta Šagalo kūryba.

 

Tikslas: susipažinti su išskirtine XX a. meno pasaulio asmenybe, sukūrusia savitų darbų, menkai primenančių kitų menininkų kūrybą.

 

Planas:

  1. Ekskursijų vadovas moksleiviams papasakoja Šagalo biografiją ir atkreipia dėmesį į svarbiausius ir išskirtiniausius šio menininko kūrybos bruožus.
  2. Moksleiviai, parodoje išsirinkę jiems patikusį kūrinį, ieško jame Šagalo kūrybai būdingų motyvų ir bando paaiškinti jų kilmę.

 

Skirta 1–12 klasių moksleiviams

Parengė ekskursijų vadovė Daiva Vaitiekutė

 

 

Literatūros pamoka. Graikų mitai

 

Mitinė būtybė Minotauras, bylojantis apie Pablo Pikaso asmeninį gyvenimą ir visą jo kūrybą.

 

Jaučio kultas būdingas visoms senovės laikus menančioms Viduržemio jūros šalims. Jaučiai  atliko svarbų vaidmenį senovės mituose. Dažnai jie aptinkami vėlesnių laikų mene ir literatūroje. Minotauras – mitinė būtybė, turinti žmogaus kūną ir jaučio galvą. Su šia būtybe Pikasas susitapatino ir matė paralelių tarp to, kas būdinga Minotaurui ir jam pačiam. Minotauras yra tobulas monstras, puiki priemonė, padedanti kūrėjui mitologizuoti save. Jis tapo Pikaso alter ego, nes menininkas žinojo, kad gali būti pabaisa, bendraudamas su moterimis. Mitinė būtybė – reikšmingas Pikaso kūrybos motyvas. Minotauro dvilypumas (žmogus ir žvėris) leido kūrėjui tyrinėti tokias temas kaip laukiniškumas ir civilizacija, smurtas ir švelnumas, gėris ir blogis, kančia ir išganymas.

 

Tikslas: žvelgiant į Pikaso darbus „Minotauromachija“, „Minotauro arlekino kostiumu palaikai“, galima suprasti juos kaip autobiografinę menininko alegoriją, kupiną asmeninės simbolikos, ir kaip visai žmonijai būdingą gėrio ir blogio, smurto ir nekaltumo, kančios ir vilties konfliktą.

 

Skirta 8–12 klasių moksleiviams

Parengė ekskursijų vadovė Daiva Vaitiekutė

 

 

Istorijos, kultūros istorijos pamoka

 

Rytų Europos chasidų gyvenimas ir kultūra – Marko Šagalo kūrybos pagrindas ir įkvėpimo šaltinis

 

Chasidizmui būdingas džiaugsmas, meilė, Dievo tikėjimas ir tikėjimas stebuklais. Santykis su Dievu labai artimas, asmeniškas. „Dieve, kuris slepiesi debesyse ar už kurpiaus namo…“ meldėsi vaikystėje Markas Šagalas. Dievą pažinti galima per džiaugsmą ir laimę. Chasidai rengė šventes, karnavalus su šokiais ir dainomis. Šagalo kūryboje matome chasidams būdingų bruožų. Dauguma dailininko darbų, nors jų siužetai ir dramatiški, spinduliuoja džiaugsmą.

 

Tikslas: papasakoti apie Šagalo vaikystę ir jaunystę, prabėgusią Vitebske, kur tuo metu gyveno didžiulė žydų bendruomenė, pasižymėjusi konservatyviu, savitu gyvenimu ir tradicijomis. Vitebskas visada liko Šagalo širdyje. Tik Paryžius užėmė tokią pat vietą šio menininko gyvenime.

 

Skirta 5–12 moksleiviams

Parengė ekskursijų vadovė Daiva Vaitiekutė

 

 

Tikybos ir dorinio ugdymo pamoka

 

Biblijos istorijos Marko Šagalo kūryboje

 

Biblija – pasaulyje žinomiausia ir populiariausia knyga, ji traktuojama kaip Dievo laiškas žmonėms. Ši knyga byloja, koks yra žmogus ir koks Dievas. Joje apstu pasakojimų, kaip skiriasi žmonių, tautų gyvenimai ir likimai gyvenant be Dievo ir Jį pažinus. Laisvė, meilė, gailestingumas, viltis, atleidimas, nuodėmė ir kitos temos plačiai ir nuostabiai paveikia kiekvieną, kas tik skaito Bibliją. Daugybė kūrėjų, įkvėpti šios knygos, sukūrė nuostabiausių darbų. Vienas tokių menininkų yra Markas Šagalas, kurio kūryboje gausu biblinių motyvų, apimančių pasaulio sukūrimo, Dievo įsakymų, meilės, taikos, atpirkimo ir kitas temas. Menininkas yra sakęs: „Nuo ankstyvos vaikystės mane žavėjo Biblija. Man tai atrodė ir šiandien atrodo didžiausias visų laikų poezijos šaltinis. Nuo to laiko aš ieškau jos atspindžių gyvenime ir mene.“ Nors Šagalas buvo chasidas, jo kūryboje atsiskleidžia ne tik Senojo, bet ir Naujojo Testamentų motyvai ir pasakojimai.

 

Tema: Tikėjimas, Viltis, Meilė – visada!

Tikslas: Susipažinti su Šagalu žvelgiant į jo kūrinius ir per Bibliją bei religiją. Menininko interpretacijų pažinimas.

Metodai ir priemonės: Šventojo Rašto ištraukų skaitymas ir susiejimas su kūriniais, eksponuojamais parodoje. Trumpai padiskutuosime prie kiekvieno kūrinio, susieto su ištrauka.  Šventasis Raštas. Meno kūriniai.

 

Parengė ekskursijų vadovas Vigintas Malinauskas

 

 

Biologijos pamoka

 

Biologija TDDM parodoje „Chagall, Picasso, Ernst. Keramika ir gobelenai“

 

Integruotoje pamokoje pasakojama apie vienų garsiausių dailininkų, formavusių XX a. dailės raidą, kūrybą. Bendradarbiaudami su gidu ir biologijos mokytoju, mokiniai gilins biologijos srities žinias. Integruotoje pamokoje akcentuojami šių dailininkų kūryboje perteikti gyvūnijos ir augalijos motyvai.

 

Kviečiame dalyvauti 1–6 klasių moksleivius ir biologijos mokytoją.

Parengė TDDM ekskursijų vadovė Eglė Savlevičienė

 

 

 

Užsiėmimai vyksta II, III, V, VI 10.00-18.00, IV 10.00-20.00, VII 11.00-16.00

Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)

Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel.: +370 5 212 1813, +370 5 262 8080

Pamokos vedamos moksleivių grupėms (10-30 asmenų)

Arsenalo g. 3A, LT-01100 Vilnius
Tel. +370 5 262 8080, +370 5 212 1813
El. p. tddm@lndm.lt
Muziejus pritaikytas asmenims, turintiems judėjimo sutrikimų

Taip pat žiūrėkite

Paroda

Chagall. Picasso. Ernst. Keramika ir gobelenai

Edukacija

Prisiminimai, siužetai, kūryba ir spalvos. Edukacinė programa parodoje „Chagall. Picasso. Ernst. Keramika ir gobelenai“

Galerija

Chagall. Picasso. Ernst. Keramika ir gobelenai. Parodos atidarymo akimirkos. Fot. Gintarė Grigėnaitė

Parodos atidarymas

Naujausioje Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus parodoje – Chagallo, Picasso ir Ernsto keramikos dirbiniai ir gobelenai